Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, direktør ved Norsk Folkemuseum Olav Aaraas og eiendomsdirektør i Statsbygg Gro Bratsberg. Foto: Svanhild BlakstadEiendomsdirektør Gro Bratsberg i Statsbygg overrekker "nøkkelen" til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: Svanhild Blakstad... som igjen overrekker den til Norsk Folkemuseums direktør Olav Aaraas. Foto: Svanhild BlakstadGartnerboligen fra 1850 er restaurert og gjort om til kontorer. Foto: Svanhild BlakstadGartnerboligen fra 1850 er restaurert og gjort om til kontorer. Foto: Svanhild BlakstadGartnerboligen fra 1850 er restaurert og gjort om til kontorer. Foto: Svanhild BlakstadGartneriområdet på Bygdøy Kongsgård ble nylig gjenåpnet etter fire års restaurering og rehabilitering. Foto: Svanhild BlakstadGartneriområdet på Bygdøy Kongsgård ble nylig gjenåpnet etter fire års restaurering og rehabilitering. Veksthuset er nyoppført. Foto: Svanhild BlakstadGartneriområdet på Bygdøy Kongsgård ble nylig gjenåpnet etter fire års restaurering og rehabilitering. Veksthuset er nyoppført. Foto: Svanhild BlakstadGartneriområdet på Bygdøy Kongsgård ble nylig gjenåpnet etter fire års restaurering og rehabilitering. Steinen på utearealene er gjenbrukt fra Aker Brygge. Foto: Svanhild BlakstadKommunalministeren fikk god innføring i birøkt av ekspertene fra ByBi. Foto: Svanhild BlakstadHonningsproduksjon er en av mange aktiviteter på området. Foto: Svanhild BlakstadDet var folksomt på gjenåpningen av gartneriområdet på Bygdøy Kongsgård. Foto: Svanhild BlakstadFra gartnerboligen, hvor det nå er kontorer. Foto: Svanhild BlakstadGartneriområdet på Bygdøy Kongsgård ble nylig gjenåpnet etter fire års restaurering og rehabilitering. Her fra veksthuset, som også huser en kafe. Foto: Svanhild BlakstadLandskapsarkitekt Bjørn Anders Fredriksen, NMBU, er en av mange bidragsytere til boken om gartneriet på Bygdøy Kongsgård. Han har også tatt sin doktorgrad på realiseringen av folkeparken Bygdø Kongsgård. Foto: Svanhild BlakstadKitty Stensrud, daglig leder i arbeids- og inkluderingsbedriften Unikum. Foto: Svanhild BlakstadDet produseres også naturgjødsel på anlegget. Foto: Svanhild BlakstadFra vesthuset, hvor det også er et lite utsalg av hageutstyr. Foto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadGartnerboligen fra 1850 er restaurert og gjort om til kontorer. Foto: Svanhild BlakstadGartnerboligen fra 1850 er restaurert og gjort om til kontorer. Foto: Svanhild BlakstadGartnerboligen fra 1850 er restaurert og gjort om til kontorer. Foto: Svanhild Blakstad

Gjenåpnet gartneriområdet ved Bygdøy kongsgård

Etter fire års omfattende restaurering og rehabilitering ble gartneriområdet på Bygdøy kongsgård offisielt gjenåpnet tirsdag.

Det var en stolt eiendomsdirektør Gro Bratsberg i Statsbygg som kunne overrekke den symbolske nøkkelen til anlegget til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland under den offisielle seremonien på Bygdøy i går.

Ligget brakk i mange år

Statsbygg påbegynte restaureringsarbeidet i 2015, etter at anlegget hadde ligget brakk i mange år. Allerede i 2005 inngikk staten en avtale med Norsk Folkemuseum for drift av gårdsbruket og store deler av Bygdøy Kongsgård, som blant annet innebærer at Statsbygg har ansvar for bygningsmassen.

Siden 2015 er samtlige bygninger på gartnerområdet blitt restaurert og rehabilitert. Det tidligere fyrhuset er ombygget til kafé, servicebygningen inneholder slyngerom for honningproduksjon, gartnerboligen er blitt til kontorer, et nytt veksthus er oppført og i garasjebygningen er det lagt til rette for foredling av gjødsel. Prosjektet har kostet 48,5 millioner kroner.

– Gartneriet skal bli et senter for formidling av urbant landbruk, der klima og miljøhensyn står sterkt. Sentrale begreper i mange pågående diskusjoner, særlig i byggebransjen, er hvordan vi kan gjenbruke og utnytte det vi allerede har bygget og gjerne legge til rette for ny bruk, sa Bratsberg blant annet i sin tale.

Hun viste til ett eksempel på dette fra gartneriprosjektet, hvor det er gjenbruk av 25 år gammel teglstein fra Aker Brygge på utomhusarealene og på gulvene i veksthusene.

Roste godt samarbeid

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland ga i sin tale honnør til alle bidragsytere i prosjektet, og roste spesielt det gode samarbeidet mellom Norsk Folkemuseum og Statsbygg – før hun ga nøkkelen videre til Folkemuseets direktør Olav Aaaraas.

– Gjennom mange års innsats har både bygninger og naturelementer blitt restaurert og fått nytt liv. Statsbygg utført mye arbeid her på Bygdøy Kongsgård, men det gjenstår fortsatt en del. I dag ser vi på det gode arbeidet som er gjort, sa Mæland.

Norsk Folkemuseum har i sin avtale om disposisjonsrett med Kommunal- og moderniseringsdepartementet forpliktet seg til å utvikle gården slik at området tilrettelegges for publikum og benyttes til formidling av økologisk landbruk, stedets natur og kulturhistorie.

– Oppgraderingen av gartneriområdet betyr at Kongsgården i enda større grad enn før vil leve opp til den avtalen vi har med departementet. Vi får økt aktivitet og oppmerksomhet rundt stedet, blant annet med kursing i bærekraftig landbruk, sa Aaraas – som også pekte på at det vil bli en ny arena for Folkemuseet som ytterligere forsterker intensjonen med avtalen de har med departementet.

Gartneriet er bygget opp for å være et urbant landbrukssenter med fokus på kretsløpsprinsipper og bærekraftig utvikling. Bygdøy kongsgård er økologisk drevet og gartneriet skal styrke profilen og formidlingen av økologisk landbruk og hagebruk for folk flest. Det er lagt vekt på gjenbruksmateraler, kretsløp av næringsstoffer på gården og stor involvering. Det er også tett samarbeid med forskjellige etater, organisasjoner, lag og foreninger.

Under åpningen ble det også lansert en helt ny bok som gis ut i forbindelse med ferdigstillelsen av gartneriområdet. Boken Gartneriet Bygdø Kongsgård er skrevet av Monica Mørch og Marianne Leisner ved Norsk Folkemuseum, men har hele tyve bidragsytere.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland fikk overrakt den nye boken om gartneriet av forfatterne Marianne Leisner og Monica Mørch ved Norsk Folkemuseum. Foto: Svanhild Blakstad