Fra byggingen av boligprosjektet Bekkestua Have i Bærum.  Foto: Svanhild Blakstad

Fra byggingen av boligprosjektet Bekkestua Have i Bærum. Foto: Svanhild Blakstad

Gjelsten-selskaper solgte boliger for 640 millioner i i første kvartal

Profier og Neptune, som eies av Gjelsten Bolig, hadde samlet et boligsalg på nærmere 640 millioner kroner de første tre månedene i 2023.

Ifølge en pressemelding omsatte Profier for 322 millioner i første kvartal.

– Vi opplever særlig stor interesse for prosjektene våre i Oslo og Bærum. På Bekkestua har vi uten en eneste annonse solgt 75 prosent av leilighetsverdien i et mindre boligprosjekt med enhetspriser opptil 32 millioner, sier Kristen Rikter-Svendsen i Profier.

Profier avslutter kvartalet uten usolgte ferdigstilte leiligheter.

– Vi har en salgsgrad på 91 prosent på alt som skal produseres frem til sommeren 2025. Vi er dermed godt posisjonert for å gjøre nye tomtekjøp i tiden fremover, sier Rikter-Svendsen i meldingen.

Anders Gregersen, administrerende direktør i Neptune.
Anders Gregersen, administrerende direktør i Neptune.

Også Neptune har gode salgstall i Oslo, med i overkant av 317 millioner i samlet salg første kvartal.

– Selv om alle prosjektene i salg har tikket jevnt og godt, har 30 prosent av salget har vært i prosjektet Poppelhagen på Nordstrand. De som har kjøpt i prosjektet har vært med helt fra start, og vi merker godt at byggestarten og forutsigbarhet rundt ferdigstillelse har vært en utløsende faktor. Vi ser at vi har truffet bra med prosjektene våre i et selektivt marked, sier avtroppende administrerende direktør Anders Gregersen i Neptune.