Innenlandsgjelden til norske husholdninger økte i april til 3.856 milliarder kroner. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Innenlandsgjelden til norske husholdninger økte i april til 3.856 milliarder kroner. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Gjelden øker for norske husholdninger

Innenlandsgjelden til norske husholdninger vokste rakere i april enn i mars, og ligger på 3.856 milliarder kroner.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrås kredittindikator viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,0 prosent fram til utgangen av april, opp fra 4,8 prosent måneden før.

Gruppen «publikum» omfatter kommuneforvaltningen, de institusjonelle sektorene og ikke-finansielle foretak i tillegg til husholdningene.

Av publikums innenlandske gjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak, og denne gruppen hadde totalt lånt 5.180 milliarder kroner herfra innen utgangen av april. Utlånsveksten fra banker og kredittforetak var samlet 5,0 prosent, og opp fra 4,7 prosent fra måneden før.

Utenlandsgjelden derimot var redusert i 1. kvartal av 2021 til 1.489 milliarder kroner fra 1.530 milliarder kvartalet før.