Elektrifisering av servicebilene er et viktig skritt for Caverion for å redusere utslipp.
Elektrifisering av servicebilene er et viktig skritt for Caverion for å redusere utslipp.

Girer opp elbil-satsningen

Elbiler vil være standard når Caverion skal bestille nye servicebiler i byene. Innen 2025 har konsernet som mål å ha mer enn 2000 elektriske servicebiler.

– Vi har en flåte på cirka 4500 servicebiler i ti land. Vårt anslag er at innen utgangen av 2025 kan halvparten være elektrisk drevet og innen 2030 alle, sier Kari Sundbäck, konserndirektør for Services, Solutions, Digital and Strategy, i en pressemelding.

– I noen av landene våre, som Norge og Sverige , vi har allerede positive erfaringer med å bruke elektriske servicebiler i større skala og jeg er veldig glad for at vi går videre med konkrete mål for hele konsernet. Det viktigste er å gå fra diesel til elbiler så raskt som markedet tillater.

De om lag 650 firmabilene i Norden vil også bli erstattet som standard med elbiler ved nye bestillinger.

Caverion er en del av initiativet Science Based Targets (SBTi). Dette betyr at selskapet er forpliktet til å sette vitenskapsbaserte mål for å redusere utslipp i tråd med Parisavtalen om å redusere den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Ettersom det meste av Caverions karbonavtrykk i dag kommer fra servicebilparken, er elektrifisering av bilene et viktig skritt for selskapet for å redusere utslippene betydelig.