Avtroppende leder for RIFs Samferdselsforum, Elisabeth Schjølberg, overlot stafettpinnen til Geir Syrtveit på Samferdselsforumets siste møte før jul. Foto: RIF

Geir Syrtveit er ny leder for RIFs Samferdselsforum

Daglig leder Geir Syrtveit i ViaNova Plan og Trafikk tar over som ny leder for RIFs Samferdselsforum, etter Elisabeth Schjølberg i Multiconsult.

Det skriver Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i en pressemelding torsdag.

RIFs Samferdselsforum har i oppdrag å ivareta medlemsbedriftenes rammebetingelser ved oppgaver og oppdrag innen samferdselssektoren, i hovedsak knyttet til vei og jernbane, heter det i meldingen.

Elisabeth Schjølberg (til venstre) med administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen. Foto: RIF

– Under Elisabeth Schjølbergs kyndige ledelse og stor deltakelse fra medlemmene har Samferdselsforum blitt en av våre største og mest aktive grupper. De har systematisk kontakt med alle viktige samferdselsaktører, og er dermed en viktig premissgiver for samferdselsutbyggingen i Norge. Vi ønsker Geir Syrtveit velkommen og ønsker ham lykke til som ny leder for RIFs Samferdselsforum, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening.

– Jeg vil fortsette løpet som er lagt for Samferdelsforumet og fokusere på at forumet skal være en attraktiv dialogpartner for våre prioriterte kunder og sette fokus på rammebetingelser og utvikling som er viktig for bransjen. På første møte i 2020 skal vi utmeisle en plan for å være mer konkret i forhold til våre fokusområder for 2020, sier Geir Syrtveit i pressemeldingen.