<p>Miljø og bærekraft og digitalisering stod på dagsorden under Landhandlerimessa. Foto: Gausdal Landhandleri</p>Glava Gyproc ble årets leverandør 2019. Fra venstre: salgs- og markedssjef Unn-Elisabeth Tofthagen (Gausdal Landhandleri), proff- og innkjøpssjef Ronny Bakken (Gausdal Landhandleri), Trond Erland Hovdenes (Glava), Børre Olsen (Glava), og kategorisjef Kåre Brathovde (Gausdal Landhandleri). Foto: Gausdal LandhandleriPrisen for beste stand under messa gikk til Bjertnæs Sag. Fra venstre: Bente Larsen og Peter Lie, begge Bjertnæs Sag. Foto: Gausdal LandhandleriFoto: Gausdal LandhandleriFoto: Gausdal LandhandleriFoto: Gausdal LandhandleriFoto: Gausdal LandhandleriFoto: Gausdal LandhandleriFoto: Gausdal LandhandleriFoto: Gausdal Landhandleri

Gausdal Landhandleri med vekst på nesten 10 prosent - forbereder seg på mer klimasmarte leveranser

I forrige uke arrangerte Gausdal Landhandleri sin årlige messe for proffkundene. Nå vil byggevareleverandøren sammen med sine forhandlere gjøre sitt for det grønne skiftet. – De fossilfrie byggeplassene kommer, og vi skal være med å bidra, sier daglig leder Audun Løhre i Gausdal Landhandleri. 

Miljø og bærekraft og digitalisering var de to store temaene da Gausdal Landhandleri arrangerte Landhandlerimessa i forrige uke. 30 leverandører og 400 proffkunder deltok på årets messe.

– Vi mener at alle må ta i et tak og bidra til det grønne skiftet. Under årets messe har vi hatt praktiske diskusjoner med leverandørene våre for hvordan vi kan levere klimasmarte tjenester i fremtiden, sier daglig leder Audun Løhre i Gausdal Landhandleri til Byggeindustrien.

Daglig leder Audun Løhre i Gausdal Landhandleri

Mange små tiltak

– Hvilke grep vil Gausdal Landhandleri ta sammen med forhandlerne fremover?

– Vi ser at det er behov for en større bevissthet for varer som blir til overs fra byggeplassene, som egentlig er brukbare varer. Vi vil se på logistikkløsninger knyttet til dette. Samtidig er det målsetning om å redusere mengden plast og paller vi bruker for å pakke varer til byggeplassene. Det er mange små tiltak som kan gjennomføres, men det krever samhandling mellom Gausdal Landhandleri, leverandørene og kundene. Men det viktigste er å levere riktig mengde varer til rett tid på byggeplass, sier han.

Han fastslår at det også er en målsetning for Gausdal Landhandleri å redusere antall kjørte kilometer.

– Stilles det i allerede i dag krav til nullutslippsbiler for leveranse til fossilfrie byggeplasser?

– Vi har ikke kommet dit at vi har nullutslippsbiler, men vi ser på muligheten for at vi i fremtiden kan levere en større del av leveransene med biodrivstoff, kravene kommer også til oss som byggevareleverandør, sier Løhre.

Løhre opplyser at Gausdal Landhandleri til nå ikke har hatt mange leveranser til rene fossilfrie byggeplasser, men Gausdal Landhandleri regner med å ha løsning for leveranser med biodrivstoff på plass i løpet av 2020.

Vekst på nesten 10 prosent i 2019

Gausdal Landhandleri rapporterer om at 2019 ble et bra år, selv om omsetningstallene for de tre siste månedene ble svakere enn forventet. Omsetningen landet på cirka 1,6 milliarder kroner.

– Veksten for 2019 ble på rett i underkant av 10, prosent, det er vi veldig godt fornøyd med, sier han.

– Hvordan vurderer du byggevaremarkedet for 2020?

– Gausdal Landhandleri forventer mer moderate vekstutsikter fremover, selv om 2020 har startet brukbart. Vi kan ikke forvente at den kraftige veksten vi har hatt de siste årene vil fortsette i samme tempo, sier Løhre.

Løhre opplyser at spesielt randsonene til Oslo med tidligere Akershus i spissen, har vist litt lavere veksttall enn forventet.

– Vi er litt forsiktige ved inngangen av året. Markedet har hatt en periode med god vekst i bolig- og eiendomsmarkedet, og hyttemarkedet har vært stabilt høyt. Vi opplever imidlertid at ROT-markedet er stabilt på et høyt nivå. Dette er et mindre konjunkturfølsomt marked, fastslår han.

Tar tid å få med kundene på den digitale reisen

Byggevarekjeden har satset tungt på digitale løsninger mot både forhandlere og kunder. Løhre fastslår at det har gått litt tregere enn forventet å få kundene med på den digitale reisen.

– Vi har 700 prosent vekst på digital handel, men den digitale handelen utgjør cirka en prosent av den totale omsetningen, sier han.

Han håper at flere av kundene vil komme seg over på digitale plattformer slik at det blir bedre blir bedre flyt og effektivitet i alt fra bestillinger, ordrebehandling og varemottak på byggeplassene. I tillegg mener han det ligger en betydelig miljøgevinst i rasjonelle og effektive transport og logistikktjenester til og fra byggeplasser.

– Det er åpenbart miljøgevinster ved samlast og mest mulig optimale lass til byggeplasser. Her ligger det et stort uløst potensial i å gjøre byggeprosessene mer effektive og rasjonelle, sier han.

– Vil dere stille konkrete krav til kundene slik at de bruker den digitale plattformen i større grad?

– Jeg er overbevist om at tiden jobber med oss. Når kundene blir trygge på systemene og ser at dette fungerer i praksis, tror jeg vinden vil blåse raskere vår vei, fastslår han.

På Landhandlerimessa ble Glava Gyproc kåret til årets leverandør. Prisen for beste stand gikk til Bjertnæs Sag.