Gassrørprosjekt nærmere realisering

En gassrørforbindelse fra Kårstø til Østlandet, Sverige og Danmark ble ført noen store skritt nærmere realisering mandag da avtaler om både bruk og eierskap ble undertegnet.

Etter to år med utredninger inngikk det statseide gasstransportselskapet Gassco avtaler om videreføring av arbeidet med til sammen 14 norske, svenske og danske industri- og energiselskaper. Går alt som planlagt kan det strømme etan og tørrgass gjennom røret i 2012. Ni av selskapene har forpliktet seg til å betale for rettigheten til bruk av transportsystemet. Sju av selskapene har forpliktet seg i forhold til eierskap. Med dette er 70 prosent av eierskapet fordelt på private aktører, men for at prosjektet skal bli en realitet, må også staten inn. Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) lovet mandag at regjeringen skal ta stilling til dette så snart som mulig. Regjeringen vil, i tråd med Soria Moria-erklæringen, drøfte hva staten kan gjøre for å bidra til en realisering av dette prosjektet, sa Enoksen, og karakteriserte prosjektet som meget lovende med store potensielle ringvirkninger for industrien på Østlandet. Ni milliarder I utgangspunktet var gassrøret ment for Grenland, men vokste raskt til å inkludere Sverige, og nå nylig har danskene også vist interesse for prosjektet. Enoksen mener at denne utvidelsen av omfanget vil kunne være avgjørende for realiseringen. Avtalene som ble undertegnet mandag, danner starten på det Gassco-direktør Thor Otto Lohne karakteriserer som fase III i prosjektet. I oktober i år tas det sikte på å starte forprosjekteringen, en endelig beslutning om gjennomføring skal tas i oktober 2009. Prislappen på det hele er satt til 9 milliarder kroner. To av disse milliardene skal brukes til et separasjonsanlegg på Rafnes, som skal ta ut etangassen til industrien i Grenland, mens tørrgassen skal fraktes videre til Slagentangen i Vestfold, til Vest-Sverige og til Jylland i Danmark. Så mye som 2/3 av gassen er tiltenkt Sverige. Utfordringer Tanken bak gassrørprosjektet er å sikre forsyning av råstoff og konkurransedyktige energipriser til industrien, og erstatte oljeforbruk og forbedre elektrisitetsforsyningen. Danskenes representanter på kontraktsmøtet mandag understreket betydningen av forsyningssikkerhet. Men det er også utfordringer som ligger foran gassrørentusiastene. Blant annet må gasskjøperne innen første halvår i 2007 inngå forpliktende avtaler om kjøp av gass. Selskapene kan si fra seg sine transportforpliktelser dersom det ikke er inngått kjøpsavtaler innen første halvår. Finansiering av separasjonsanlegget gjenstår også. Og nødvendige tillatelser fra både norske, danske og svenske myndigheter må på plass. Fakta om gassrørprosjektet *Gassrøret skal gå fra Kårstø til Grenland, Vest-Sverige og Danmark. *Skal frakte etan og tørrgass. Etangassen skal separeres ut ved Rafnes (Grenland), mens tørrgass skal fraktes videre til Slagentangen i Vestfold, til Vest-Sverige og Danmark. *Prislappen er på 7 milliarder kroner for rørledningen og 2 milliarder for separasjonsanlegget. *14 norske, svenske og danske industri- og energiselskaper er med i prosjektet. Sju av disse har inngått avtaler med Gassco om eierskap, ni har inngått avtaler om bruk av røret. *En endelig beslutning om gjennomføring kan bli tatt i oktober 2009, og den første gassen kan trolig strømme gjennom røret i 2012. (©NTB)