Oversiktsbilde over Kjøpsvik. Foto: Narvik kommune
Oversiktsbilde over Kjøpsvik. Foto: Narvik kommune

Går nye veier for å få realisert nytt oppvekstsenter

To ganger har det nye oppvekstsenteret i Kjøpsvik vært ute på anbud, uten hell. Nå har Narvik kommune lyst senteret ut som en samspillsentreprise.

– Vi har forsøkt med standard entreprise. Nå spør vi heller markedet hvordan kan vi få dette til, sammen,  sier prosjektleder Ingrid Rydholt på eiendomsforvaltning i Narvik kommune i en pressemelding.

Ifølge prosjektlederen har kommunen erfaring fra denne måten å realisere et prosjekt på, fra helsehusprosjektet da de samarbeidet med UNN, men så vidt hun kjenner til har ikke kommunen gjort dette alene før.

Ingrid Rydholt, prosjektleder i Narvik kommune. Foto: Kristoffer Klem Bergersen
Ingrid Rydholt, prosjektleder i Narvik kommune. Foto: Kristoffer Klem Bergersen

– Vi håper å komme i mål denne gangen, slik at Kjøpsviksamfunnet kan få dette etterlengtede løftet, sier hun i meldingen, og legger til:

– Vi skal sikre at vi får en god samarbeidspartner med et team som fungerer sammen. I en samspillsentreprise deler vi og entreprenør risikoen på en annen måte enn en totalentreprise, og begge parter må være trygge på at dette fungerer så godt som mulig. Vi søker nå en samarbeidspartner for å realisere dette prosjektet, ikke bare en entreprenør.

Rektor på Kjøpsvik skole, Anita Brønmo, har vært med i brukergruppen og har bidratt i planleggingen.

– Vi trenger det nye oppvekstsenteret, og vi kan ikke vente. Alle i Kjøpsvik var så glad da det nye oppvekstsenteret ble vedtatt, og nå håper vi at det endelig blir byggestart snart, sier Brønmo i meldingen.

Av utlysingsteksten i Doffin går det frem at det som skal bygges er en samlokalisert barnehage og fådelt 1-10-skole. Barnehagen skal ha tre avdelinger og plass til 45 barn, mens skolen er beregnet for 75 elever og 32 ansatte. Småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet skal ha hver sin del, og i tillegg skal det bygges diverse spesialrom og et allrom med amfi og scene som også skal være tilgjengelig for bygda utenom skoletid. Oppvekstsenteret skal bygges på eksisterende skoletomt.

Fristen for prekvalifisering er satt til 4. juli 2024.