Flere fylkeskommuner igangsetter nå tiltak for å holde hjulene i gang for norsk byggenæring. Illustrasjonsfoto: Jørn Hindkelv

Fylkeskommuner åpner pengesekken - vil igangsette tiltak

Trøndelag fylkeskommune var raskt ute med å annonsere at de forserer vedlikeholdsprosjekter for å hjelpe næringslivet. Nå er flere fylkeskommuner klare til å åpne pengesekken.

Veier24 kunne i går opplyse at Trøndelag fylkeskommune forserer veiarbeid for 700 millioner kroner for å hjelpe entreprenørene. Blant prosjektene som flyttes frem er prosjektet fylkesvei 17, som i utgangspunktet var planlagt igangsatt høsten 2021. Veier24 melder at fylkesvei 17-prosjektet kommer i tillegg til allerede igangsatte prosjekter i milliard-klassen på fylkesvei 714, i Fosen-pakken og ved andre prosjekter på fylkesvei 17.

Også flere andre fylkeskommuner Byggeindustrien har vært i kontakt med, er nå på ballen.

100 millioner kroner vedtatt av Innlandet fylkeskommune

Stein Tronsmoen, leder hovedutvalg samferdsel i Innlandet fylkeskommune, opplyser at Innlandet fylkeskommune allerede har vedtatt 100 millioner kroner ekstra til investeringer/oppgraderinger på fylkesveger.

– Samferdselsavdelingen er i prosess med å knytte til seg entreprenører for å gjennomføre tiltakene disse midlene skal brukes til. Det er ventet at entreprenørene vil starte arbeidene i løpet av mai- juni, skriver han i en e-post til Byggeindustrien.

Han opplyser at Innlandet fylkeskommune har muligheter til å iverksette ytterligere tiltak hvis staten kommer med krisepakker.

– Innen vedlikehold og forfallsinnhenting kan vi omsette raskt blant annet fordi vi ikke trenger nye planer etter plan- og bygningsloven, skriver han.

Viken ser på alle mulige tiltak

Viken fylke har cirka 1,2 millioner innbyggere. Mandag satt fylkesrådslederen i Oslopakke 3-forhandlinger, men Tone Stenbek, avdelingsdirektør kommunikasjon og politisk støtte ved fylkesrådsleders kontor, opplyser i en e-post at fylkesrådet og administrasjonen nå ser på alle typer tiltak som kan bidra til å avhjelpe den vanskelige situasjonen.

– Vi vil komme tilbake med mer detaljer så snart vi kan, melder hun.

Vestland ser på tiltak som kan igangsettes på kort varsel

Også Vestland fylkeskommune er i gang med å finne tiltak som best kan hjelpe næringslivet.

– Vårt viktigste bidrag i den nasjonale dugnaden er nå å gjøre det vi kan for å sikre livsgrunnlaget for enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner. Ledelsen i fylkeskommunen følger situasjonen tett for å legge til rette for dette, uttaler fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland i en sak på Vestland fylkeskommune sin internettside.

Fylkesordføreren har bestilt en sak fra administrasjonen om hvilke tiltak Vestland kan bidra med for å holde hjulene i gang for flest mulig i denne situasjonen. Saken favner alle områder fylkeskommunen kan bidra. Saken skal opp i fylkesutvalgsmøtet torsdag 26. mars. Fylkesordføreren er også i tett kontakt med LO og NHO for å drøfte løsninger.

– Vi ser for oss at det er en del tiltak vi kan sette i verk på kort varsel. Opprustings- og vedlikeholdsprosjekt på bygningsmassen vår er for eksempel ett grep som vil kunne gi aktivitet for entreprenører og håndverkere i alle deler av fylket. Videre har vi en del planlagt arbeid på fylkesvegnettet, som vil være verdifulle for anleggsbedrifter. Det er derfor naturlig at vi i denne situasjonen legger til rette for tidligere oppstart av disse arbeidene så tidlig som råd, sier Askeland.