Bemanningsbransjen som leverer arbeidskraft til bygg og anlegg vil få store utfordringer nå som det innføres strengere grense- og karanteneregler. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

NHO Service og Handel frykter full brems i bemanningsbransjen

Bemanningsselskaper som har basert seg på utenlandsk arbeidskraft er havnet i en krevende situasjon med strengere grensekontroller og påbud om karantene. – Aktiviteten vil stoppe opp hos mange, sier Even Hagelien i NHO Service og Handel.

Even Hagelien, direktør for bemanningsbransjen i NHO Service og Handel. Foto: Erlend Angelo

En rekke bemanningsselskaper som opererer innenfor bygg- og anleggsbransjen baserer sin virksomhet på arbeidskraft fra utlandet.

En uoversiktlig situasjon med spredning av korona-virus og strengere grensekontroller, har fått alarmen til å gå i bemanningsselskapene.

– De bemanningsselskapene som har ansatte som beveger seg over landegrenser har kommet i en helt umulig situasjon nå. De virksomhetene som har satset på arbeidskraft som bor i Norge, har langt større mulighet til å ha tilgang på arbeidskraft gjennom denne ekstreme perioden vi er inne i nå, sier Even Hagelien, direktør for bemanningsbransjen i NHO Service og Handel til Byggeindustrien.

Vurderer å reise hjem

Ifølge Hagelien er det mange utenlandske arbeidstakere som har faste stillinger i bemanningsbransjen, men som likevel vurderer å reise hjem til sine familier.

– Utfordringen er at de som reiser hjem, vil ha problemer med å komme tilbake. Vi vet det er en del som ønsker å bli værende her i landet, men vi har også stor forståelse for at mange ønsker å dra hjem til sine familier nå som situasjonen er så krevende over store deler av verden. Våre bedrifter har mange polske arbeidere, og i Polen er påsken en viktig høytid. Derfor er det mange som vil ha et ønske om å dra den nærmeste tiden, sier Hagelien.

Strengere regler i Polen

Polen er også ett av landene som har innført strengere grenseregler.

I slutten av forrige uke stengte landet grensene for utlendinger. Alle polske statsborgere som kommer hjem til landet blir automatisk satt i karantene i to uker.

– Det vil også påvirke våre medlemsbedrifter, sier Hagelien.

Hagelien frykter konsekvensene som en stans i bemanningsbransjen vil føre til for resten av byggenæringen.

– Bemanningsbransjen er nødvendig for å holde mange av de norske byggeplassene i gang, og lukkes byggeplassene risikerer vi en situasjon hvor hele denne viktige arbeidskraftreserven i bygg og anlegg forsvinner – i alle fall frem til godt over sommeren. Det er i tilfelle dramatisk for hele byggenæringen, sier Hagelien.

Mange frykter for livsverket

Han regner med at det vil komme mange permitteringer i den nærmeste fremtiden, og at aktiviteten dermed vil stoppe helt opp hos mange.

– Målet er at flest mulig holdes i arbeid og at våre folk kan bidra til å holde hjulene i gang. Men akkurat nå som situasjonen har eskalert veldig bare i løpet av få dager, så det er umulig å si hva som vil skje fremover.

– Hvordan er stemningen ute i bedriftene dine?

– Det jobbes intenst for å holde hjulene i gang, men vi vet at det er mange mennesker som er redde for å miste livsverket sitt nå. Det er en stor frykt for at mange virksomheter ikke klarer seg gjennom denne krisen. Det er mange som trenger hjelp, sier Hagelien.

– Vil tiltakspakken fra regjeringen hjelpe denne bransjen?

– Alle monner drar, men vi ser at det er en stor utfordring med sykepengeperioden og det er viktig at man også løser den floken, sier Hagelien.