Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Full NorDan-seier om eiendomsskatt

En dom i Eidsivating lagmannsrett kan begrense kommunenes eiendomsskatt på maskiner og utstyr, melder NHO.

Eidsivating lagmannsrett ga full seier til Johs Rasmussen AS (NorDan) og slår fast at Sel kommune ikke hadde hjemmel til å ilegge bedriften eiendomsskatt på maskiner og utstyr i såkalte "verk og bruk". Dette kan få stor betydning for alle industribedrifter i kommuner hvor man betaler eiendomsskatt.

Bransjeforeningen Norsk Trevare har vært partshjelper for Johs Rasmussen AS i denne saken.

- Dommen er ikke er rettskraftig. Men dersom den blir stående, vil den ha store konsekvenser, sier NHOs skatteekspert, Ellen Mulstad.

- Vi jobber fortsatt sammen med våre landsforeninger for et politisk flertall for å endre loven, slik at det blir helt klart for fremtiden at man ikke skal måtte ta sin sak helt til lagmannsretten for å få dette resultatet.