Frykter oljesøl fra Vestfold til Aust-Agder

Kystverket overvåker kysten langs Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Oljesøl fra havarerte Godafoss er funnet flere steder.

Oljen kan påvirke korallrev

Oljeutslippet kan ha påvirket det store korallrevet i Ytre Hvaler nasjonalpark. For kaldtvannskorallen kom havariet på verst tenkelige tidspunkt.

Revet med den hvite korallen av typen Lophelia pertusa er trolig verdens største innaskjærs rev av kaldtvannskoraller.

I nasjonalparken finnes det et trettitalls rev av kaldtvannskoraller. De fleste befinner seg innenfor områdene Tisler og Fjellknausene.

Oljelekkasjen fra konteinerskipet Godafoss kommer på det mest sårbare tidspunktet, ifølge Direktoratet for naturforvaltning.

Korallene gyter nå, noe de gjør de bare én gang i året. Dette er en periode hvor larvene er særlig sårbare for påvirkninger. Direktoratet frykter at årets avkom kan gå tapt.

Det er gjort noen studier av hvordan koraller reagerer på olje, men det er likevel umulig å si noe om konsekvensene av utslippet. Dessuten er det hovedsakelig tropiske koraller som er studert. Forskerne vet heller ikke særlig mye om hvordan korallene reagerer på dispergeringsmidler som brukes for å løse opp oljeflak slik at oljen faller mot bunnen.

Kaldtvannskorallene regnes som viktige for det biologiske mangfoldet i havområdene. Ytre Hvaler er vernet som nasjonalpark, men har også internasjonal vernestatus. (©NTB)

 

Godafoss-olje rammer flest ærfugl

Sju av ti fugler som er tilsølt av olje fra det grunnstøtte skipet Godafoss, er ærfugl. Siland og gråmåke tar de neste plassene på lista over mest rammede fugler.

Det viser tellinger som Statens naturoppsyn (SNO) gjorde søndag. 395 av 4.620 registrerte fugler var tilsølt av olje i større eller mindre grad. Over halvparten av de registrerte fuglene var ærfugl, og av disse var 283 rammet av oljen.

Til sammenligning ble mer enn 1.200 ærfugl tilsølt av olje da Full City havarerte utenfor Langesund i 2009.

Det er den lokale hekkebestanden av ærfugl som er rammet. Rundt 15.000 par av arten hekker i området Oslofjorden og Skagerrak.

Bortsett fra ærfugl befant det blant annet gråmåke, svartbak, storskarv, teist, svartand, kvinand og siland i området. Rundt 20 arter ser ut til å være skadd av oljen, mens totalt 40 arter ble påvirket av oljen fra Full City.

SNO presiserer at tallene er foreløpige, og at kartlegging i dagene fremover vil gi et sikrere anslag over hvor mange fugler som er tilsølt. (©NTB)

 

Kystvaktskipet Harstad var i aksjon hele natt til mandag i et område vest for Jomfruland. Veiledet av et svensk overvåkingsfly med oljeleteradar om bord, har skipet samlet opp oljeforurensning i området, melder Kystverket. Totalt er det nå samlet opp 100 kubikkmeter.

– Vi har hatt store oljepåslag på Vestfold-siden. I dag jobber vi videre med en lekter og en gravemaskin i Sandøsund, sier kommunikasjonsrådgiver Ane Eide Kjæraas i Kystverket.

I området mellom Sandefjord og Larvik er det meldt om olje, både klumper og litt større flak langs iskanten, opplyser Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) Vestfold. IUA er ute og sjekker flere områder etter meldinger som har kommet inn.

Befaringer

Kjæraas forteller at det har kommet meldinger om oljesøl også fra idylliske Svenner fyr i Larvik, og at Kystverket derfor skal på befaring dit for å se hva som kan gjøres.

Problemet med oljen er at mye av den fester seg til isen, og dermed ikke kan samles opp på vanlig måte. En fordel med isen kan være at den faktisk stopper en del av oljen, så lenge ikke vinden eller temperaturen endrer seg.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) dro mandag ettermiddag ut i helikopter med Kystverkets Beredskapsavdeling i Horten. Fredag var de to statsrådene på befaring ved havaristen i Hvaler-skjærgården, nå tar de den andre siden av Oslofjorden i nærmere øyesyn – fra lufta.

Olje ved Risør

Mandag melder Varden at det også er observert olje i sjøen utenfor Risør, men ingenting skal ha nådd land i Telemark. Ifølge Kystverket er oljevernmyndighetene både der i fylket og i Aust-Agder i full beredskap. Kystvaktskipet Ålesund rekognoserer langs kysten nedover mot Arendal. De samler opp eventuell olje som de finner.

Siden olje også er kommet under isen, kan den plutselig dukke opp på uventede steder. Kystverket vet fortsatt ikke hvor mye olje det dreier seg om.

– Rederiet og bergingsselskapet jobber med å finne ut hvor mye olje som er igjen i tankene. Før vi har beregningene klare, kan vi ikke si hvor mye olje som har lekket ut, sier Kjæraas.

Sjekker strender

Fortsatt er det ikke noe olje i sjøen rundt konteinerskipet, og Østfold ser ut til å ha sluppet unna det verste. Likevel er man på vakt.

– I Østfold skal vi ha flere strandinspeksjoner i dag, men mye av det operasjonelle arbeidet blir hindret av kulde og is. Det er store vanskeligheter for folkene som jobber med dette, både på grunn av kulda og fordi det er vanskelig å ta seg inn til steder med mindre båter som ikke er isbrytere, forklarer Kjæraas.

Rundt selve skipet har det også pakket seg til med enda mer is, men lossingen av konteinere pågår fortsatt. Bergingen av lasteskipet starter trolig i slutten av denne uka, opplyser rederiet Eimskip til NRK.

Statens naturoppsyn er også mandag ute i båt for å se til fuglene i fjorden. Naturoppsynsmannen avliver skadd fugl som åpenbart ikke vil overleve.

Ifølge Kystverket er det så langt meldt om 200 oljeskadde fugl, en del av dem allerede døde. (©NTB)