Foto: Madeleine Bergheim
Foto: Madeleine Bergheim

Frykt for sysselsettingen i byggenæringen

Fremleggelsen av statsbudsjettet nylig ga som ventet noen smeller med tanke på oppstart av nye prosjekter neste år og i årene fremover, og da spesielt innen samferdselssektoren. Mer overraskende var det at man legger ekstra økonomiske byrder på virksomhetene som kan gi utfordringer for sysselsettingen fremover.