Fremskrittspartiets kommunalpolitiske talsperson Helge André Njåstad vil sette en maksgrense i kroner og øre for eiendomsskatt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Fremskrittspartiets kommunalpolitiske talsperson Helge André Njåstad vil sette en maksgrense i kroner og øre for eiendomsskatt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fremskrittspartiet vil sette tak på eiendomsskatten

Fremskrittspartiet krever en maksgrense i kroner og øre for hvor mye som kan kreves i eiendomsskatt.

– Vi fortsetter arbeidet for å trappe ned eiendomsskatten for folk flest, sier Frps kommunalpolitiske talsperson Helge André Njåstad til NTB.

Han kaster nå en ny brannfakkel inn i de vanskelige forhandlingene i Stortinget om regjeringens forslag til kommuneproposisjon for 2022: et tak i kroner og øre på hvor mye som kan kreves i eiendomsskatt.

Frps forslag er at et slikt tak kan ligge på 3.000 kroner i året per hytte eller husstand.

Men Njåstad vil ikke låse seg til summen og sier nivået må utredes nærmere.

– Det er det vi krever, at man oppretter et tak for å oppnå intensjonen om at skatten går ned, sier han.

Bekymret for retaksering

Bakteppet er en sterk bekymring for det Njåstad kaller «kreative» metoder i kommunene for å omgå kutt i eiendomsskatten.

Frp har allerede kjempet igjennom en reduksjon i eiendomsskatten fra 7 til 4 promille av skattegrunnlaget. Men partiet mener altfor mange kommuner har snodd seg unna kutt ved å retaksere boliger lokalt.

Frps primære ønske er å senke promillen enda mer, understreker Njåstad.

– Vi har jo ambisjoner om å få den i null en dag. Nå har vi fått den ned fra 7 til 4, og vi vil ytterligere ned, sier han.

– Men i tillegg må vi få satt et tak, og vi må skyve på hvor ofte kommunene kan retaksere.

– Lite lydhøre

Njåstad beskriver forhandlingene med regjeringspartiene om kommuneproposisjonen som krevende.

– Akkurat nå føler jeg at de er lite lydhøre og har lite å gi, sier han.

Kommunal- og forvaltningskomiteen i Stortinget skal avgi sin innstilling i saken førstkommende tirsdag. Njåstad mener regjeringspartiene løper en risiko hvis de ikke får på plass en helhetlig avtale med Frp. Da vil Frp stå fritt til å fremme sin egen primærpolitikk i komiteen, påpeker han.

– Og da vil det bli slik at man stemmer for det man er for, og mot det man er mot, sier Njåstad.

– Det kan bli dyrere for regjeringen.

– God framdrift

Høyres Ove Trellevik beskriver derimot forhandlingene som positive.

– Det er god framdrift og vilje til å finne løsninger, sier Trellevik til NTB.

Han avviser bildet av en lite lydhør regjering.

– Vi ønsker å finne en løsning med Frp og strekker oss så langt som vi mener er forsvarlig.

Frps konkrete forslag ønsker Trellevik derimot ikke å gå inn i. Han viser til at forhandlingene i Stortinget fortsatt ikke er i mål.

Regjeringen har satt av 1.372 millioner kroner til kommunene og fylkeskommunene i proposisjonen for 2022.