Fredensborg kjøper Naturbetongs utviklingsprosjekter

Fredensborg Bolig kjøper brorparten av AS Naturbetongs portefølje av utviklingsprosjekter.

Transaksjonen omfatter en rekke prosjekter sentralt i Oslo-regionen med potensiale på rundt 50.000 kvadratmeter BRA bolig og næring.

- Vi ser frem til å komme i gang med å videreføre arbeidet med denne attraktive porteføljen. Transaksjonen styrker særlig vårt nærvær i Bærum kommune gjennom prosjekter på en rekke lokasjoner, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig i en pressemelding.

AS Naturbetongs hovedeier Sandvoldgruppen vil fremover fokusere på å investere ytterligere i kjernevirksomheten, som er langsiktig og profesjonell utleie av nærings- og bolig eiendommer i stor- Oslo-regionen, opplyser de..

Stig Hvinden, som eier 20 prosent i Naturbetong, tidligere styreleder nå daglig leder, vil sluttføre Naturbetongs gjenværende prosjekter. Fremover ønsker Hvinden å engasjere seg i eiendomsprosjekter både i egen regi og i samarbeid med andre, står det i meldingen.