Fredagsfilm: Hammer-time

En tysk sjonglør treffer virkelig spikeren på hodet når han demonstrerer hvordan man kan slå inn spiker i høyden uten å bruke gardintrapp.

Det er kanskje ikke den mest effektive måten å slå inn en spiker på, men å sjonglere spikeren inn ved hjelp av tre hammere, er absolutt imponerende.

Gardintrappen brukes kun til bord når den selvtitulerte «Hammerwerferen» slår inn en spiker i en takbjelke.

AF Gruppen forbød bruk av gardintrapper på sine prosjekter allerede i 2006 av HMS-hensyn, og Arbeidstilsynet forbyr bruk av frittståendestiger, som gardintrapper, som er høyere enn seks meter.

Kanskje begrenser han faren for fallskader, selv om man riktig nok kunne påpekt flere andre sikkerhetsrisikoer ved hammersjonglørens metode…