Fredag åpnet problem-sykehuset i Kirkenes

Fredag 12. oktober var det offisiell åpning av det nye sykehuset ved Andrevann i Kirkenes. Dette har vært en utbygging som har vært forfulgt av problemer - og i stedet for å bli modellen for hvordan morgendagens sykehus skal bygges ut i Norge - er det blitt det stikk motsatte.

Egentlig skulle sykehuset, med en opprinnelig prislapp på rundt 1,46 milliarder kroner, stå ferdig i juni 2017. Hva totalregningen nå til slutt ender på er fortsatt uklart. En rettssak med en av de to totalentreprenørene vil avgjøre endelig sluttsum.

Man valgte en løsning med moduler for utbyggingen av det nye sykehuset helt nordøst i Finnmark. Utbyggingen ble dratt frem som en prøvestein for modulbygging av helsebygg. Man valgte en løsning med to totalentrepriser – en for plan 1 - og en for leveranse og montering av modulene i plan 2 og 3. Det ble store problemer med begge entreprenørene.

Kirkenes Byggservice ble kontrahert til å utføre jobben som skulle omfatte alt byggearbeid i det nye sykehusets plan 1, med teknisk sentral, sentralkjøkken, personalgarderober, varemottak og andre driftsfunksjoner. Kontrakten skal ha vært på rundt 400 millioner kroner. Selskapet omsatte samme år for 31,1 millioner kroner – og året før 137 millioner kroner – og dette var da åpenbart en meget omfattende oppgave for selskapet. I november 2017 gikk selskapet konkurs – og de resterende av disse arbeidene ble gjort på boets og garantistens regning.

Totalleveransen for plan 2 og plan 3 gikk til tyske Cadolto Fertiggebäude GmbH. Deres kontrakt omfattet at plan 2 og 3 skulle bygges som ferdige seksjoner på fabrikk i Tyskland, transporteres sjøveien til Kirkenes og monteres på byggeplassen. De skulle frakte de ferdige seksjoner fra utkanten av Nürnberg til Kirkenes.

Byggherren har hatt flere utfordringer underveis med Cadolto – blant annet stoppet byggherren arbeidene underveis på grunn av manglende dokumentasjon rundt elektroarbeidene hos entreprenøren. Senere er det påpekt flere feil og mangler, og i desember 2017 dro Cadolto hjem på juleferie, og entreprenøren kom aldri tilbake. På dette tidspunktet krevde både byggherre og entreprenør flere millioner kroner av hverandre. Entreprenøren skal ha nådd maksgrensen for dagsmulkter – ifølge NRK en sum på over 57 millioner kroner. Byggherren har også klart å feilutbetale rundt 60 millioner kroner til entreprenøren - penger som aldri kom tilbake. Nå gjør byggherre Finnmarkssykehuset seg klar til å møte den tyske entreprenøren Cadolto Fertiggebäude i retten.

Det som skulle bli et mønsterprosjekt har dermed utviklet seg til å bli et kriseprosjekt som viser hvordan det meste kan gå galt. Det er lett å være etterpåklok, men det er tydelig at det er gjort flere valg her som nok kunne vært gjort annerledes. Det er selvsagt fullt mulig å bygge et sykehus med seksjoner og moduler, men det er viktig at man vet hva man bestiller og kan forvente å få levert.

Forhåpentligvis er sluttproduktet blitt bra, slik at innbyggerne i Finnmark får et godt og fullverdig sykehus i mange år fremover. For helseforetakene er det viktig å lære av hva som gikk galt her – og bruke disse erfaringene i det videre arbeidet med å bygge ulike helsebygg rundt om i landet – og disse skal det bli mange av i årene fremover.

I den seneste utgaven av Byggeindustrien forteller vi mer rundt hvordan selve utbyggingen har vært. Våre abonnenter kan lese Byggeindustrien nr.16 - 2018 her.