På Jevnaker har det norske selskapet Inaventa Solar nylig startet produksjonen av solfangere i et ombygd fjøs. Foto: Inaventa Solar
På Jevnaker har det norske selskapet Inaventa Solar nylig startet produksjonen av solfangere i et ombygd fjøs. Foto: Inaventa Solar

Fra melkeproduksjon til solfangerproduksjon

I et ombygget fjøs på Jevnaker, produserer det norske selskapet Inaventa Solar solfangere, som kan redusere energiforbruket i eksempelvis boliger betydelig.