<p>Fossumparken ved Stovner senter er ferdigstilt og ble offisielt åpnet tirsdag 30. mai 2017. Området foran Stovner senter har også fått et solid løft det siste året. Foto: Roy Tjomsland</p>Fossumparken ved Stovner senter ble offisielt åpnet 30. mai 2017. Foto: Roy TjomslandFossumparken ved Stovner senter ble offisielt åpnet 30. mai 2017. Foto: Roy Tjomsland

Fossumparken offisielt åpnet

Som den siste parken i Grorudddalssatsningen ble Fossumparken på Stovner innviet tirsdag denne uken.

Verdensparken, Grorudparken og Bjerkedalen park har allerede stått klare en god stund, og tirsdag 30. mai var turen kommet til åpning av Fossumparken ved Stovner senter.

Parken ble innviet av statssekretær i kommunal- og moderneringsdepartementet, Bjørnar Laabak, og byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen.

Fossumparken en bydelspark, som består av et grøntområde og torg, med flere aktivitetsområder for barn og unge. I forbindelse med etablering av parken er også Fossumveien blitt oppgradert med nye rundkjøringer og en ny gateterminal for kollektivtrafikken i tillegg til gjennomgående gang/- og sykkelvei mellom Karl Fossums vei og Tokeruddalen.

Prosjektet er en del av Oslo kommunes og statens innsats for å bedre miljø, samferdsel, bomiljø og oppvekstsvilkår i Groruddalen. Hovedmålet for satsingen er bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, samt bedre livskvalitet og levevilkår for beboerne.

Bymiljøetaten er ansvarlig for prosjektet, som er en del av Groruddalssatsingen.

Parken er 55 dekar og det er anleggsgartnerfirma Steen & Lund som har stått for utførelsen.

Det er Sweco Norge AS som har vært rådgivere for Bymiljøetaten. De har levert komplette tjenester innen landskapsarkitektur, vei, VA og OV, geoteknikk, elektro, konstruksjon og ansvarlig SØK.