Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret under Markedskonferansen 2020.

Forventer laber byggeutvikling i Oslo-regionen

Prognosesenteret forventer at nedgangen i igangsettelser av boliger i Oslo bunner ut i 2020, men forventningene til bygg er fortsatt lave de neste årene i Oslo og Viken.

I 2020 bygges det knappe én prosent mer enn i 2019, og i 2021 synker produksjonsvolumet med to prosent, ifølge Prognosesenterets modeller.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret kunne mandag presentere senterets prognoser for Oslo og Viken under EBAs markedskonferanse for 2020, og det ligger foreløpig ikke an til noen byggefest.

Opp og ned

For næringsbygg i Oslo ligger det an til merkbar vekst frem mot 2022, men her er det først og fremst byggingen av Regjeringskvartalet som trekker opp. En nedgang i igangsettelser av boliger de siste par årene i Oslo ser ut til å nå bunnen i 2020, men den forventede økningen de neste årene er også beskjeden.

På anleggssiden er det mer aktivitet, med forventet volumøkning på henholdsvis 15, 13 og elleve prosent i 2020, 2021 og 2022.

Styreleder i EBA Oslo, Akershus og Østfold og administrerende direktør i Backe Entreprenør, Asle Randen, åpnet mandagens markedskonferanse, og han påpeker at situasjonen som Nejra Macic beskrev i sitt innlegg er noe entreprenørene allerede begynner å kjenne på kroppen.

Styreleder i EBA Oslo, Akershus og Østfold og administrerende direktør i Backe Entreprenør, Asle Randen.

– I en undersøkelse blant våre medlemmer sier rundt 40 prosent at ordresituasjonen er dårligere enn for ett år siden, og det er en utfordring. Samtidig ser vi at det blir nye tider med store prosjekter på anleggssiden, sier Randen til Byggeindustrien.

Flytter fra Oslo

Boligbyggingen i Oslo har over lengre tid ligget under behovet for nye boliger med tanke på fremskrevet befolkningsvekst. Med stengte landegrenser under koronaviruset har befolkningsutviklingen i Oslo faktisk vært negativ så langt i år, med mer enn 1.000 utflyttere fra kommunen så langt i 2020. Nabokommunen Lørenskog er den kommunen i landet med størst tilflytting.

– Dette kan jo ha flere årsaker, men én årsak kan jo være at det er for dyrt å bo i Oslo. Da bør man jo absolutt bygge flere boliger i Oslo for å få opp markedet igjen, sier Randen.

Byggenæringen i Oslo-regionen kan gå utfordrende tider i møte.

– Entreprenørene bør være bevisste på den situasjonen som kommer, og bør rigge seg deretter. Hvis investeringene går ned, vil det bli mindre å gjøre for næringen, og dette ser vi allerede tendenser til, med mange som konkurrerer om de samme oppdragene. I år sklir vi fortsatt på de ordrene vi fikk i fjor, men neste år blir spennende for bransjen, sier Randen.