Forurensingstilsynet kritiserer Moelven Langmoen

Statens forurensingstilsyn (SFT) har kommet med kritikk av Moelven Langmoen AS etter at over 4000 liter impregneringsvæske lekket ut fra en betongtank nedgravd i fundamentet i en av bedriftens produksjonshaller.

Det er imidlertid ingen tegn til spredning av den utlekkede væsken. I følge en rapport fra SFT går kritikken ut på at det er begått feil i forbindelse med lagringen av væsken og at det ikke ble fortatt tetthetskontroll av tanken før den ble tatt i bruk i høst. I tillegg kritiserer SFT Moelven Langmoen AS for først å ha varslet om lekkasjen dagen etter at den ble oppdaget. - Jeg har selv jobbet med tilsvarende impregneringstanker i årevis og har aldri opplevd uhell. Det er vel årsaken til at ikke tanken ikke ble testet ut før vi fylte på impregneringsvæske. Imidlertid ble tanken testet av leverandør før den ble levert, sier direktør ved Moelven Langmoen AS, Olav Djønne. Djønne sier også at bedriften heller ikke var klar over hva som hadde skjedd og så ikke konsekvensene på det tidspunktet da lekkasjen ble oppdaget, og varslet derfor ikke om lekkasjen før om morgenen dagen etter. Djønne understreker at dette ikke er noen unnskyldning og at arbeidet med å forbedre rutinene for varsling og oppbevaring av slike væsker allerede er igangsatt. SFT har gitt oss en frist til 1 april 2003 med å utarbeide en rapport om hvordan dette kunne skje og hvordan vi har tenkt å legge opp rutinene for å hindre at dette skal skje igjen, sier Djønne. Bedriften har tatt hendelsen svært alvorlig og har engasjert konsulentselskapet Noteby som er eksperter på grunnundersøkelser og geologi for å kartlegge og redusere konsekvensene etter utslippet. Bedriften har hittil pumpet opp 100 kubikk vann og impregneringsvæske fra grunnen under fabrikkbygningen. Vi har boret observasjonsbrønner i området og har ikke kunnet påvist noen spredning nedstrøms i retning av Mjøsa eller elva Brumunda som renner like forbi, forklarer Djønne. Bedriften er glad for at det nå ser ut til at lekkasjen ikke har rammet miljøet. - Det som er igjen av impregneringsvæske er samlet på et konsentrert område under bygningen. Vi forsikrer om at SFT skal få all dokumentasjon som kreves innen fristen og skal gjøre alt som står i vår makt for å hindre at lekkasjer ikke skjer i framtida, sier Djønne.