Illustrasjonsfoto: Trond Joelson

Fortsatt økning i boligprisene

Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 2,5 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal i år.

Koronapandemien og tiltakene som følge av den, har fortsatt ikke medført noe prisfall i boligmarkedet, bemerker Statistisk sentralbyrå.

Prisene har økt i samtlige elleve regioner. Økningen var sterkest i Trøndelag, utenom Trondheim, med 4,2 prosent.

Prisene på blokkleiligheter økte mest, med 3,5 prosent, mens for småhus og eneboliger økte prisene henholdsvis 3,0 og 2,1 prosent, justert for sesongsvingninger.

Sammenlignet med samme kvartal i fjor, økte prisene med 4,5 prosent. Det var prisøkning i samtlige regioner. Sterkest var prisøkningen i Nord-Norge og Vestfold og Telemark og Viken minus Akershus med 6,7 prosent.