Fortsatt konjunkturoppgang

Etter en markert vekst gjennom fjoråret, økte bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge også klart i 1. kvartal i år. Foreløpige sesongjusterte tall viser at norsk økonomi har vokst i om lag samme takt etter omslaget kom våren 2003, skriver SSB.

BNP for Fastlands-Norge vokste med 0,9 prosent i 1. kvartal, etter en oppgang på 1,4 prosent fra 3. til 4. kvartal 2004. Tallene viser at det var vekst i de fleste fastlandsnæringer, med særlig sterk oppgang innenfor flere tjenesteytende næringer, varehandel, kraftproduksjon og bygg og anlegg. Etter en betydelig oppgang i 4. kvartal i fjor, viser sesongjusterte volumtall at BNP totalt bare økte med 0,5 prosent i 1. kvartal. Dette henger sammen med en svak utvikling av bruttoproduktet innenfor både olje- og gassutvinning, utenriks sjøfart og rørtransport. Svak utvikling i industrien Etter en relativt sterk vekst i bruttoproduktet i industrien andre halvår i fjor, viser tallene for 1. kvartal en nedgang. Nedgangen kan først og fremst relateres til næringsmiddelindustri og bygging av oljeplattformer