Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB

Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB

Fortsatt byggeforbud i småhusområdene i Oslo - departementet avgjør

Mekling mellom Oslo kommune og NVE hos Statsforvalteren førte ikke frem, nå sendes småhusplanen til Kommunaldepartementet for endelig avgjørelse. Byggeforbudet blir stående inntil videre.

– Vi håper departementet vil behandle saken raskt, slik at byggeforbudet ikke blir stående lenger enn nødvendig, sier byråd for byutvikling James Stove Lorentzen i en pressemelding.

Oslo bystyre vedtok småhusplanen i slutten av september med et bredt flertall. Den nye småhusplanen er likevel ikke tatt i bruk, siden NVE har en innsigelse til planen knyttet til naturfare, dvs. flom og skred. Oslo kommune og NVE har hatt et felles meklingsmøte hos Statsforvalteren, men kom ikke til enighet. 

Småhusplanen skal derfor avgjøres hos Kommunal- og distriktsdepartementet.

– Vi hadde håpet på å komme fram til en felles enighet med NVE. Kommunen mener at hensynet til naturfare er ivaretatt i planen og igjennom ROS-analysen som er gjennomført. Siden vi ikke kom fram til en felles løsning i meklingen, så vil departementet avgjøre dette, sier Lorentzen i meldingen.

Byggeforbudet i småhusområdene blir stående inntil det foreligger en endelig avgjørelse fra departementet.