Fortsatt altfor mange dødsulykker i byggenæringen

Byggenæringen er fortsatt den sektoren som har flest dødsulykker i det norske arbeidslivet. Ni av totalt 31 omkomne i 2021 arbeidet innen byggenæringen, og det ser ikke ut til at trenden er nedadgående.