Forsterker med geoduk

I forbindelse med det svenske Vägverkets bygging av ny omkjøring ved Frövi og innkjøring til Frövifors fabrikk, brukes den nye Steinpilarmetoden.

I Frövi har tungtrafikken til og fra Fröviforsfabrikken vært en belastning for gatene i Frövi. Vägverket besluttet derfor å bygge en ny omkjøringsvei og innkjøring direkte til Frövifors. Derved måtte man krysse en jerbanelinje. Broleiet med tilkjørselen ble på vestsiden lagt i en 5-10 m dyp myr. Steinpilarmetoden hadde nettopp blitt introdusert i Sverige av LCM i Gøteborg. Vägverket besluttet å prøve ut metoden i stedet for å bruke en normal breddpilarkonstruksjon. Geoduk motvirker setninger Steinpilarene har en diameter på ca. 750 mm og fremstilles av maskin på stedet med en vibrostang på ca. c/c 2-2,5 m. Pilarene er uarmert og har en dimensjoneringslast på ca. 100 tonn. For å hindre at jorden mellom pilarene ikke får for store setninger, blir det lagt en meget sterk geoduk, Stabilenka, av polyester, over pilarene både på tvers og langs skråningen. Arbeidet med å installere steinpilarene og legging av geoduker i det lastfordelende laget, ble utført av LCM i løpet av et par uker, sommeren 2005. Store horisontalkrefter Da en 9 m høy skråningen gir store horisontalkrefter på tvers under jordskråningen, var det nødvendig å bruke en mye sterkere geoduk, Stabilenka, med en strekkstyrke på 400 kN/m. I skråningens lengderetning ligger en Stabilenka, med en strekkstyrke på 150 kN/m. All dimensjonering har blitt utført av LCM, og geoduk i samråd med Byggros AB. Dimensjoneringen har blitt inspisert og godkjent av SGI og Vägverket. Kontrollmålinger foretas kontinuerlig av SGI i Linköping. Målinger utføres med slangesetningsmåling over og mellom pilarene i to inklinometerrør. Ved en breddhøyde på 5 meter ble setningen målt til 20 mm, noe som er my mindre enn antatt. - Metoden med å fundamentere høye bredder med steinpilarmetoden, ser ut til å fungere som den skal, og vi ser med spenning frem til neste prosjekt, sier Agne Minser fra bg Byggros AB