Omsorgsbygg inviterer til dialogkonferanse

Tirsdag 19. august inviterer Omsorgsbygg til dialogkonferanse om nye teknologier for å redusere energibehovet i bygg. Dette gjør de i samarbeid med det europeiske prosjektet PAPIRUS og NHO/KS.

Omsorgsbygg har fått i oppgave å rive og gjenoppbygge Lindeberg omsorgssenter, da det ikke lenger tilfredsstiller aktuelle krav til funksjoner på sykehjem. Det nye Omsorgssenteret skal være et passivhus-bygg med 144 antall sykehjemsplasser. Målet er at løsningsforslag og produkter som skal utvikles gjennom dialog med markedet.

Les mer om konferasen her