Boliger på Ullern i Oslo med Ullern kirke i bakgrunnen. Foto: Lise Åserud / NTB
Boliger på Ullern i Oslo med Ullern kirke i bakgrunnen. Foto: Lise Åserud / NTBLise Åserud / NTB

Forskningsrapport: Slik vil effekten på boligprisene bli av økt boligbygging

Dersom boligbyggingen i Oslo hadde økt med tre prosent av hele boligmassen – altså med 10.500 boliger, ville prisene gått ned med ni prosent, ifølge Samfunnsøkonomisk analyse. For andre byer og tettsteder i Norge ville effekten trolig vært enda større.