Forskningsrådet med koronatiltak til næringslivet

Forskningsrådet legger nå til rette for å hjelpe bedrifter gjennom koronakrisen ved å støtte innovasjons- og forskningsprosjekter.

Blant tiltakene er at Forskningsrådet vil bevilge penger til nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av året, og det er satt av i overkant av 1,2 milliarder kroner til nye innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Koronakrisen rammer det norske næringslivet hardt, understreker administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.

– Vi vil nå se på kontraktene for prosjekter som er i gang og nye prosjekter for å avlaste næringslivets utfordringer der det er mulig innenfor statsstøtteregelverket, sier han.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier at det er viktig å ta nye grep for å hjelpe næringslivet ved å støtte slike prosjekter.

– Da kan bedriftene både opprettholde aktivitet som er viktig i 2020 og være bedre stilt til å møte hverdagen når krisen er over, sier Nybø.