Forlik mellom Consto og Folkehallene

Sørmarka Flerbrukshall IKS og Consto AS ble 30. juni, på dag fire av rettsmeglingen, enige om en forliksavtale som regulerer det økonomiske oppgjøret for Vår Energi Arena Sola

Forliket innebærer at Sørmarka flerbrukshall IKS utbetaler Consto drøye 49 millioner kroner uten merverdiavgift, hvorav 29 millioner kroner av dette gjelder tilbakeholdt kontraktssum. Partene har videre blitt enige om at Consto skal utbedre flere forhold innen 1. oktober 2022, og samtidig frafaller Sørmarka Flerbrukshall IKS sine motkrav. Partene dekker hver sine omkostninger, skriver de i en felles pressemelding..

«Det har vært krevende men samtidig konstruktive forhandlinger, og begge parter er tilfreds med at det nå er oppnådd enighet om sluttoppgjøret. Alternativet hadde vært en lang og kostbar prosess i domstolene», skriver de i meldingen.

- Vi er glade for å være ferdig med det økonomiske oppgjøret, og nå ser vi frem til et godt samarbeid videre med Folkehallene, sier prosjektsjef i Consto Sør, Kurt Hermansen.

Forliksbeløpet er basert på en totalvurdering av en rekke forhold. Sørmarka Flerbrukshall IKS har blant annet holdt tilbake beløp, som nå blir utbetalt siden forhold blir utbedret. Dette forliket innebærer at Vår Energi Arena Sola blir 7,7 prosent dyrere enn den opprinnelige prosjektkostnad.

- Vi er svært fornøyd med at vi nå får et fullverdig anlegg, og at vi kan legge denne konflikten bak oss. Nå kan vi bruke all vår energi på det positive vi kan få til i dette flotte anlegget og det ser vi virkelig frem til. Vår Energi Arena Sola, er en sykkelvelodrom, flerbruksbane, turnhall, treningssenter og møteplass med tilhørende servering, som vil glede barn, unge, mosjonister, toppidrettsutøvere med flere i mange år fremover, sier styreleder i Folkehallene, Geir Støle i meldingen.

- Vår Energi Arena Sola er blitt et praktbygg som vi er stolte over å ha bygget, sier Hermansen.