Nationaltheatret. Arkivfoto: Madeleine Bergheim

Nationaltheatret. Arkivfoto: Madeleine Bergheim

Foreslår millioner til teater-oppgraderinger

Regjeringen foreslår ytterligere midler til både drift av Det Norske Teatret og til videre arbeid på Nationaltheatret i Oslo.

Det kommer frem i forslaget til revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem tirsdag.

Regjeringen skriver i sin A-til-Å-oversikt for revidert nasjonalbudsjett at de blant annet foreslår ti millioner kroner til videre planlegging og prosjektering av Nationaltheaterprosjektet. Disse midlene skal, ifølge oversikten, sikre fremdrift i arbeidet med å finne en god løsning for Nationaltheatret for fremtiden.

Regjeringen foreslår også ni millioner kroner i ekstraordinært tilskudd til Det Norske Teatret. I oversikten presiseres det at disse midlene blant annet skal gå til nødvendige oppgraderinger av bygg og teknisk utstyr.

– Det Norske Teatret er en av våre største og viktigste scenekunstinstitusjoner og spiller en vesentlig rolle for å fremme nynorsk i samfunnet vårt. Vi vet at de har hatt en krevende økonomisk situasjon, og jeg er glad for at vi har funnet ekstra midler som sikrer gode rammer for fremtidig drift, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i en pressemelding fra regjeringen.