Entra vil betale ut et utbytte på 459.300.000 kroner til sine aksjonærer. Foto: Entra

Foreslår Entra-utbytte på nesten 460 millioner

Styret i Entra ASA vil betale ut et utbytte på 459.300.000 kroner til aksjonærene.

Styrets forslag til utbytte tilsvarer 2,50 kroner per aksje.

Entra hadde ifjor leieinntekter på nær 1,8 milliarder, og et resultat fra eiendomsdriften på i underkant av 1,4 milliarder. Totalresultatet etter skatt var på rundt 1 milliard kroner.

Ifølge årsrapporten til selskapet har Entra nå 105 eiendommer på rundt 1,3 millioner kvadratmeter.

Markedsverdien er på rundt 28,4 milliarder kroner, og utleiegraden er på 94,6 prosent. 

Entra ble børstnotert 17. oktober i fjor.