Illustrasjonsfoto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Foreslår endringer i plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til endringer i plan- og bygningsloven på høring.

Det skiver Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) i en pressemelding på sine nettsider denne uken.

Forslaget gjelder særlig endringer i reglene om eksisterende byggverk, for å utvide boligeiers handlingsrom til å gjøre endringer på egen eiendom, skriver DiBK.

Det er blant annet foreslått endringer i bestemmelsen om kommunens mulighet til å gi unntak fra tekniske krav, for å gi mer forutsigbarhet og likere byggesaksbehandling.

Høringen gjelder også endringer i eierseksjonsloven og lov om burettslag, blant annet for å forsterke tiltak mot boligspekulasjon og hyblifisering, heter det i pressemeldingen.

Høringsfristen er 1. september 2019.