Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Emilie Holtet / NTB

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Emilie Holtet / NTB

Regjeringen bruker 37,5 milliarder flere oljekroner

Det framgår av hovedtallene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024.

Hovedtallene ble publisert klokka 8 fredag, mens budsjettforslaget blir lagt fram klokka 9. Basert på nøkkeltallene anslås det å ha et nokså nøytralt vekstbidrag til norsk økonomi.

Som andel av oljefondet, utgjør oljepengebruken i år 2,7 prosent – godt under handlingsregelens anbefaling om å holde seg under 3 prosent.

– Regjeringen har klart å finne rom for nødvendige utgifter som følger av den ekstraordinære situasjonen vi nå står i, innenfor en samlet ansvarlig ramme, skriver Finansdepartementet i pressemeldingen.

I budsjettforslaget for 2023 foreslo regjeringen å bruke 316,8 milliarder oljekroner. Dette ble økt med rundt 56 milliarder kroner, til 372,6 milliarder kroner, i revidert budsjett i mai i år.

Hovedtall fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024. Tallene for 2023 i parentes.

* Foreslått oljepengebruk i 2024 (strukturelt oljekorrigert underskudd): 409,8 milliarder kroner (372,6), altså 37,2 milliarder kroner mer enn i år.

* Uttak i prosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 2,7 (2,5)

* Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): 0,0-0,1 (-0,6)

* Ventet ledighetstall i 2024: 2,0 (1,7)

* Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): 0,8 (1,7)