Forbrukertilsynet avdekket lovbrudd hos 19 av de største strømleverandørene. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB
Forbrukertilsynet avdekket lovbrudd hos 19 av de største strømleverandørene. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

Forbrukertilsynet fant lovbrudd hos de 19 største strømleverandørene

Forbrukertilsynet har avdekket lovbrudd hos de 19 største strømleverandørene. 14 av dem risikerer tvangsmulkt på 250.000 kroner i uka.

Dette gjelder de mest alvorlige tilfellene av manglende opplysninger i markedsføringen, vesentlige brudd på kravene til prisliste samt alle brudd på kravene til opplysninger om angrerett før avtaleinngåelse, opplyser Forbrukertilsynet.

– Overtredelsene gjelder brudd på grunnleggende forbrukervernregler. Resultatet av kontrollen er nedslående og viser behovet for at vi også fremover fører et aktivt tilsyn i strømmarkedet, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Nedslående

Forbrukertilsynet kommer til å fatte vedtak mot disse 14 selskapene selv om de innretter seg etter tilsynets anvisninger. Det er for å sikre at selskapene ikke begår samme type lovbrudd framover.

– Forbrukertilsynet forventer at samtlige strømleverandører i Norge, også de som ikke er kontrollert i denne omgang, innretter seg etter lovens krav. Alle strømleverandører bør sette seg inn i varslene om vedtak og brevene som nå er sendt ut, og sørge for at de ikke begår tilsvarende lovbrudd, sier Rønningen.

De fem andre leverandørene har gjort mindre lovbrudd.

Opprinnelig ble 20 selskaper undersøkt, og Forbrukertilsynet fant lovbrudd hos alle. To av selskapene har senere fusjonert, og det er derfor 19 som får brev fra tilsynet.

Aktørene dekker rundt 85 prosent av det totale antallet kunder på privatmarkedet.

Selskapene må senest 11. august svare på hva de vil gjøre.

Bra med tilsyn

Forbrukertilsynet undersøkte følgende:

* Om markedsføring av strømavtaler på strømleverandørenes nettsider oppfyller krav i markedsføringsloven. Loven krever blant annet at forbruker skal få alle vesentlige opplysninger om avtalen på en klar og hensiktsmessig måte.

* Om leverandørene har lovpålagt prisliste tilgjengelig på sine nettsider, og om prislisten fyller lovens krav.

* Om leverandørene før avtaleinngåelse opplyser om angrerett i tråd med lovens krav.

Lyse er blant selskapene som er kontrollert. De synes det er bra at Forbrukertilsynet prioriterer tilsyn i deres bransje.

– Vi har vært av den oppfatning at vi har gjort ting riktig, men setter pris på at Forbrukertilsynet har gjennomgått vår virksomhet og gjort oss oppmerksom på uriktig praksis. Vi tar til etterretning at det finnes områder hvor vi ikke har gitt informasjon tidlig nok, tilgjengelig nok eller tydelig nok, sier Atle Simonsen, kommunikasjonssjef for energi i Lyse.