Petter Johansen, Micro Matic Norge.

Nye energiregler: - Endelig skal kunden få velge

"Etter mange år med restriksjoner mot elektrisk oppvarming, foreslår regjeringen å fjerne denne reguleringen. Endelig skal kunden få velge selv", skriver teknisk sjef Petter Johansen i Micro Matic Norge i et leserinnlegg.

Energireglene for bygg er beskrevet i byggeteknisk forskrift (TEK). Begrensningene mot panelovner og elektriske varmekabler kom i 2007, og ble skjerpet i de nåværende reglene fra 2010.

Begrunnelsen var å redusere klimautslippene og bedre forsyningssikkerheten. Problemet er at begrunnelsen var feil. Elektrisitet i Norge kommer fra fornybar vannkraft. Dessuten krever nye fornybare energikilder elektrisitet når energien skal transporteres og benyttes.

Nå har regjeringen sendt nye energiregler på høring. I forslaget fjernes reguleringen av direktevirkende elektrisitet, dvs. panelovner, varmekabler, elektrisk varmebatteri i ventilasjonsanlegg og elektrokjel. Helomvendingen måtte komme. Nye bygg har mindre behov for varme.

Det er meningsløst å kreve kostbare og vedlikeholdskrevende systemer når varmebehovet kan ivaretas med enkel og rimelig elektrisk oppvarming. Elvarme er tilnærmet vedlikeholdsfritt, og kan styres raskt og effektivt til ønsket temperatur.

Kriterier som miljø, klima, økonomi og forsyningssikkerhet er ikke til hinder for elektrisk oppvarming av norske boliger. Dermed er det ikke grunnlag for å videreføre restriksjonene på elvarme.

Det er likevel en selvmotsigelse i regjeringens forslag. Når reguleringen av direktevirkende elektrisitet avvikles, så burde dette omfatte flere bygg enn bare de som er under 1.000 m2 kvadratmeter. Bygg over 1.000 m2 skal pålegges fleksible varmesystemer. I praksis betyr dette vannbåren varme.

Hvorfor skal skattebetalerne belastes med dyr varme i barnehager, institusjoner og skoler? Hvorfor skal ikke eiere av større bygg få velge selv, slik boligeierne nå får anledning til?

Når bygninger skal isoleres bedre så øker kostnadene noe. Samtidig vil muligheten til å installere elektrisk oppvarming reduserer kostnadene betydelig i forhold til f.eks vannbåren varme. Denne kostnadsbesparelsen ved elvarme er antakelig undervurdert.

Det sentrale budskapet er at mange års negativ omtale av elektrisk oppvarming, nå erstatte med de positive sidene ved elvarme. Dette er svært gledelig for alle som eier, eller planlegger å eie bolig.