KLP: Sprengkulda kan koste deg dyrt

Det nye året har startet med sprengkulde og har du ikke gjort boligen eller hytta klar, kan det få store økonomiske konsekvenser.

Dette bør du gjøre før kulda kommer

* Steng hovedkranen og tapp vannet fra rørene når du skal være borte lenge fra hus eller hytte. Er det virkelig kaldt, bør du gjøre dette selv om du skal være borte så kort som tre døgn

* Skru på litt varme i de rommene rørene går, og spesielt der rørene går i yttervegger. Temperaturen skal ikke være lavere enn cirka 10 ºC

* Lukk alle ventiler og vinduer. Før du forlater hytta, er det lurt å åpne en kran etter at du har stengt av hovedkranen. Da tømmes systemet for vann, samtidig som trykket i ledningsnettet avlastes hvis frosten kommer.

* Åpne skapdører for å få luftsirkulasjon der det går vannrør.

* Hell frostvæske i vasken og toalettskål, slå av og tøm eventuell vannpumpe og vannbereder.

I perioden 2011-2014 var det i snitt mer enn 3200 vannskader årlig som følge av frost i private boliger. I 2015 var det en nedgang, og tall fra Finans Norge (FNO) viser at det ble meldt inn "bare" 1 108 vannskader som følge av frost i private boliger. Nå varsler meteorologene en uke med sprengkulde over store deler av landet, noe som kan gi flere frostsaker.

Hold huset varmt
Mange av vannskadene vinterstid kommer ofte som følge av at kulda trekker inn og forårsaker frostskader på vannledninger som ligger i kalde og trekkfulle deler av boligen. Når vannet i rørene fryser, øker det i volum, og gjør at rørene lett sprekker. Dette kan føre til store vannskader i boligen.
- Har det stått på så lite varme at vannet fryser i rørene, må vi vurdere avkortning på erstatningen fordi det er eiers ansvar å sørge for at bygninger er tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader. De økonomiske konsekvensene kan bli store om du ikke har sørget for dette, sier Robin Wulff-Nilsen, avdelingsleder i KLP Skadeforsikring.

Pass på hytta
De fleste frostskader skjer i løpet av de første dagene av en kuldeperiode, ofte fordi vi ikke er godt nok forberedt. De verste skadene oppstår gjerne i fritidsboliger hvor skaden ikke oppdages før neste gang man kommer til hytta. Husk at mange forsikringsselskap krever at du stenger av vannet før du reiser fra hytta i mer enn tre døgn.

Minimer skadene
Hvis skaden har skjedd og rørene har fryst er det viktig å reagere raskt for å unngå ytterligere skader. Man kan også forsøke å tine opp rørene selv, men da bør man vite hva man holder på med.
-Det viktigste er å få stengt stoppekranen til vannet. Hvis det er vanskelig eller ikke mulig å stoppe vannet, bør rørlegger kontaktes. sier Wulff-Nilsen.
-Det er også greit å forsøke å tine opp rør selv, men unngå å bruke verktøy som kan gjøre skadene større. Er du usikker så bør du kontakte fagfolk, avslutter han.