Kjøp rå ved nå, og sjekk vedtørken til høsten

Over store deler av landet har forsommeren vært her allerede i flere uker. Og mange tenker ikke lenger på snø og kulde. Men, vinteren kommer nok tilbake til oss om noen måneder, da kan det være godt å ha nok ved.

Kjøp av rå ved nå er noe Norsk Ved anbefaler. Da kan man også ta "såpetesten" til høsten for å sjekke om veden er blitt skikkelig tørr.

-Det er nå folk bør tenke både på kjøp av rå ved og bestilling av tørr ved for neste fyringssesong, sier fagsjef Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved. Han henviser til anbefalingene i Håvamål, en samling med leveregler som er rundt 1000 år gamle. Håvamål inneholder 164 diktstrofer med mange leveregler som folk fremdeles kan ha stor nytte av. I en av strofene står det følgende om ved: 

60.

Mål på turr-ved

og tekkje-næver

lyt mang-mannen vita;

kor stor ein ved-kost

som vara kann

heile halve året. 

Begrepet "mang-mannen" betyr folk flest, og en "ved-kost" betyr et vedlag.

-Oversatt til litt mer moderne språk er anbefalingen bl a at "alle må vite hvor mye ved man trenger til vinterens fyringssesong", sier Stranna Larsen.

Dette er ikke noen dårlig anbefaling, og i disse dager går vedmaskinene for fullt for å sørge for klimavennlig bioenergi til norske husholdninger. Forbrukerne er sjølsagt svært opptatt av at veden de kjøper skal være tørr. Men, nå på forsommeren bør man også vurdere kjøp av rå ved for egen stabling og tørking. Da vil forbrukerne oppnå noe rimeligere pris på veden enn med levering av tørr ved i sekker til høsten eller vinteren.

-Samtidig har man gleden av å følge med på tørkeprosessen, og ikke minst kjenne den friske duften av trevirke som tørker . Dessuten, et dekorativt vedlag inntil hus eller hytte er jo noe som virkelig pynter opp på eiendommen. Her er det muligheter for å utvise mye kreativitet og legge opp vedkubbene i mange forskjellige typer og former av vedlag, sier Stranna Larsen

Veden bør lagres på et solfylt og luftig sted, gjerne under et takutspring el. Dersom man ikke har lagerplass under tak, er det aktuelt å bruke et enkelt dekke, men kun på toppen av vedlageret. Rå ved må ikke pakkes inn plast eller presenning. For det er mye vann som skal fjernes fra rå ved i forbindelse med tørkeprosessen, anslagsvis rundt 300 liter -500 liter fra en favn avhengig av fuktighetsinnholdet når tørkingen starter. Hvis den rå veden pakkes inn, stenger man vanndampen inne, og tørkeprosessen går svært dårlig. Utpå høsten kan man teste om veden har blitt tørr med å ta "Såpetesten"

Påfør litt flytende såpe, Zalo el, på den ene kortsiden av en vedkubbe. Blås gjennom kubben fra den andre kortsiden. Når veden er tørr, er ledningsrørene inne i vedkubben tømt for vann og de er helt åpne. Derved kan man presse luft gjennom kubben og såpen i den andre enden begynner å skumme.

-Noen har boliger der det verken er mulighet for stabling av rå ved utendørs eller oppbevaring av hele vinterens lager av tørr ved innendørs, sier Stranna Larsen.

-Vi i Norsk Ved oppfordrer da forbrukerne til å ta kontakt med en vedforhandler i området, se eksempelvis hjemmesidene til Norsk Ved, www.norskved.no , der er vedforhandlere oppgitt fylkesvis. Dette med sikte på å få til en avtale om flere leveringer av mindre kvanta ved i løpet av fyringssesongen. Slike abonnementsordninger for ved er det nå flere vedprodusenter som tilbyr, og vi ser på dette som en svært gunstig ordning for forbrukerne.