Hytte-tyv slipper fengsel

36-åringen fra Åmot raidet flere hytter i Gausdal i Modum og var i besittelse av narkotika. Likevel slipper han fengselstraff, skriver Bygdeposten på Vikersund.

 

Dommen lyder på 150 dagers samfunnsstraff, 31 000 i erstatning til hytteeiere og forsikringsselskap og 2 500 kroner i saksomkostninger.

50 gram amfetamin

Eiker, Modum og Sigdal tingrett frikjenner Åmot-mannen for tre tilfeller av hytteinnbrudd i Gausdal. Retten mener det ikke er tilstrekkelig bevist at han stod bak innbruddene. Blant annet er han frikjent for innbruddet i Pinsemenighetens avlåste uthus i Gausdal.

Tingretten er imidlertid overbevist om at 36-åringen er skyld i fire andre innbrudd i samme hyttefelt januar i fjor, kjøp av 50 gram amfetamin, ulovlig oppbevaring av ladd hagle, en rifle samt endel ammunisjon og bruk av amfetamin. Fra hyttene ble det stjålet endel verdigjenstander og gjort skadeverk.

Tvil

Da rettssaken ble behandlet erkjente 36-åringen alt sammen og mer til. Han hevder han var svært ruset på amfetamin og ikke husker alle innbruddene.

- Det er ikke tilstrekkelig at tiltalte tror han har utført innbruddene og har erkjent straffskyld. Retten viser også til at det ikke kan utelukkes at tiltaltes kamerat, som tidligere er dømt for deltakelse i flere av innbruddene, kan ha gjort innbruddene uten tiltaltes hjelp, heter det i dommen.

Retten mener derfor det foreligger tilstrekkelig tvil slik at tiltalte frifinnes for tre innbrudd. Han har fått straffrabatt for erkjennelsene samt at han hjalp politiet med å finne tjuvgodset fra innbruddene.