Randklev bru ligger med deler av bruspennet i Gudbrandsdalslågen. Foto: Sigbjørn Korsgård, Bane Nor

Randklev bru ligger med deler av bruspennet i Gudbrandsdalslågen. Foto: Sigbjørn Korsgård, Bane Nor

Forbereder hasteanskaffelse av Randklev bru og jobber med midlertidig løsning

Etter at Randklev bru kollapset, har togtrafikken på deler av Dovrebanen vært stengt. Nå vurderer Bane Nor en midlertidig bru, mens de planlegger en permanent løsning gjennom en hasteanskaffelse av «totalentreprise med samhandling». Samtidig understreker byggherren at det er liten tvil om at det tar lang tid å bygge en ny bru.

Bane Nor opplevde i forbindelse med uværet «Hans» at togtrafikken flere steder ble satt ut av spill, og de har hatt en omfattende jobb med å rydde opp og gjenåpne flere banestrekninger.

– For togtrafikken skjedde den alvorligste hendelsen 14. august. Flommen i Gudbrandsdalslågen tok Randklev bru, som kollapset og ble liggende i elva. Dovrebanen er derfor stengt på denne delen av strekningen. I tillegg er banen fortsatt stengt mellom Ringebu og Dombås fordi vi jobber med å utbedre flere mindre jordras som ble utløst av uværet, skriver Bane Nor i en pressemelding fredag ettermiddag.

Strekningen er åpen mellom Oslo og Lillehammer, mellom Dombås og Ulsberg og Berkåk og Støren.

– Samarbeider tett
– Vi samarbeider tett med Jernbanedirektoratet og togselskapene i den situasjonen som har oppstått. Målet er å redusere konsekvensene for samfunnet, passasjerer og gods mest mulig, men det er ikke mulig å erstatte Dovrebanen uten store konsekvenser i form av kostnader, økt reisetid og belastning på veinettet, skriver selskapet videre.

I tillegg til oppryddingsarbeidet, som fortsatt pågår flere steder på Østlandet og i Trøndelag, jobber de nå med flere tiltak for å kunne gjenåpne Dovrebanen.

I pressemeldingen skriver Bane Nor at de ser på flere alternativer for å bygge en midlertidig bru over Lågen, de jobber for å øke kapasiteten på Rørosbanen ved å endre dagens ruteplan. (Målet er å få plass til flere av godstogene som til vanlig har gått mellom Oslo og Trondheim på Dovrebanen.) Og de planlegger bygging av en ny, permanent bru over Lågen.

Konstituert konsernsjef Henning Bråtebæk i Bane Nor.

Konstituert konsernsjef Henning Bråtebæk i Bane Nor.

– Det første vi må gjøre, er å fjerne delene av brua som ligger i elva. Det må til hvis vi skal kunne få opp en midlertidig løsning, sier Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane Nor.

Har hyret inn entreprenør
– Problemet er at vannmengdene fortsatt er så store at vi ikke har kunnet jobbe der. Vi har også hyret inn en entreprenør, og samarbeider med Statsforvalteren i Innlandet og NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) for å få jobben gjort.

– Vi vet ikke hvor langt tid det vil ta å få på plass en midlertidig bru. Kanskje kan vi bruke deler av Randklev bru i dette arbeidet, sier Bråtebæk.

Bane Nor peker på at de sammen med Forsvaret ved Ingeniørbataljonen i Brigade Nord, Statens vegvesen og flere samarbeidspartnere har vurdert om de tilgjengelige reservebruene for både vei og jernbane, i Norge eller i våre naboland, kan brukes som en midlertidig løsning.

– Involverte faginstanser har konkludert med at reservebruene dessverre ikke er egnet til jernbanetrafikk på strekningen. Vi har knyttet til oss rådgivende fagekspertise og vil inngå kontrakt med en entreprenør som kan hjelpe oss med planlegging og utbygging av den løsningen som måtte være raskest og best, heter det i meldingen

– Arbeidet med en permanent løsning er mer langsiktig, men også her jobbes det på høygir. Vi forbereder en hasteanskaffelse av «totalentreprise med samhandling». Det innebærer et tett samarbeid mellom oss og entreprenøren, som skal kunne påvirke hvilke løsninger som blir valgt, hva som bygges når og hvordan det skal bygges, skriver Bane Nor.

– Vi ønsker at dette skal skje fort, og legger opp til et enkelt og lite arbeidskrevende tilbudsarbeid for entreprenøren, sier Bråtebæk videre.

– Målet er klart, vi skal raskest mulig få på plass en ny jernbanebru over Gudbrandsdalslågen på Ringebu. Samtidig er det liten tvil om at det tar lang tid å bygge en ny bru, skriver byggherren.