Jernbanebrua over Gudbrandsdalslågen i Ringebu brøt sammen mandag. Foto: Lars Skjeggestad Kleven / NTBRandklev bru over elva Lågen i Ringebu kollapset mandag. Foto: SpordriftJernbanebrua over Gudbrandsdalslågen i Ringebu brøt sammen mandag. Foto: Geir Olsen/ NTBJernbanebrua over Gudbrandsdalslågen i Ringebu brøt sammen mandag. Foto: Geir Olsen/ NTBJernbanebrua ved Ringebu var forrige uke rammet av store vannmasser i Lågen, og var tydelig skjev. Nå har brua kollapset. Arkivfoto: Bane Nor / NTB

Bane Nor droppet undervannssjekk av Randklev bru

En inspeksjon i 2019 anbefalte en undervannssjekk av Randklev bru. Det ble ikke gjort fordi det ikke er et krav i Bane Nors regelverk. Mandag kollapset brua.

– Regelverket stiller ikke krav til inspeksjon under vann. Vi inspiserer under vann i tilfeller der det er indikasjon på skade eller feil på fundamentene, og det har det ikke på noe tidspunkt vært på fundamentene på brua, skriver Bane Nors presseansvarlige Anne Kirkhusmo i en epost til Aftenposten.

Randklev bru kollapset mandag etter å ha fått store skader i ekstremværet i forrige uke. Det var skader på det ene brofundamentet som førte til at brua kollapset, ifølge Bane Nor.

Bane Nors regelverk baserer seg på standarder fra EUs jernbanebyrå.

Det ikke vært ytret bekymring for bruas evne til å tåle flom og ekstremvær, og den er blitt kontrollert gjennom hovedkontroller hvert sjette år – i tillegg til årlige kontroller og kontroller i etterkant av flom, opplyser Kirkhusmo.

Brua er dimensjonert for å tåle ekstremflom.

Kirkhusmo understreker at det aldri var fare for liv da brua kollapset. Trafikken på strekningen var stengt allerede to døgn før brua fikk skader.

Bane Nor skal nå vurdere en ny inspeksjonspraksis.

– Basert på at klimaendringene medfører villere vær og hyppigere flommer, så skal vi vurdere behovet for inspeksjoner, også under vann, sier hun.