Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) kan ikke si når en ny bru over Lågen er på plass, eller hvordan den skal finansieres. Foto: Terje Pedersen / NTB
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) kan ikke si når en ny bru over Lågen er på plass, eller hvordan den skal finansieres. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nygård gir ingen pengeløfter til ny bru over Lågen

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) kan ikke svare på når en ny bru over Lågen kan stå klar, eller hvordan den skal finansieres.

Nygård er tirsdag i Ringebu for å besøke Randklev jernbanebru, som kollapset mandag.

– Det gjør inntrykk å se hvordan naturkreftene har herjet med infrastrukturen, sier samferdselsministeren til NTB.

Ingen pengeløfter

Banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane Nor sa mandag til NTB at han ser for seg en ny bru over Lågen, men at det er for tidlig å si noe om når den vil stå klar.

Samferdselsministeren vil ikke komme med noen pengeløfter til gjenoppbyggingen. Han forteller at det er satt i gang et arbeid for å kartlegge skadeomfanget, men mener det er for tidlig å si noe om totalkostnaden og inndekningen.

– Vi må bygge opp brua, men hvordan det konkret skal finansieres, er for tidlig å si. I utgangspunktet har vi et drifts- og vedlikeholdsbudsjett og et investeringsbudsjett. Det kan være vi må omprioritere på investeringsbudsjettet, eller styrke budsjetter. Det viktigste er at brua skal på plass igjen, sier Nygård.

Vet ikke når ny bru er på plass

I mellomtiden holder Dovrebanen stengt, og togpassasjerer fraktes med buss mellom Lillehammer og Trondheim. Det er ikke holdbart på sikt, mener togselskapet SJ, som ber Nygård finne en rask løsning.

Men heller ikke Nygård tør å spå når en ny bru kan være på plass.

– Det er hva fagmyndighetene utreder, og hva som rent faktisk er mulig, som avgjør hvor lenge tilbudet er stengt, sier Nygård og fortsetter:

– Mitt ønske og Bane Nors ønske og alle som skal bruke strekningen sitt ønske, er at det skal skje så raskt som mulig. Men når en bru detter ned, tror jeg de fleste forstår at det ikke er gjort i en håndvending å få den på plass igjen. I mellomtiden må vi jobbe godt med alternative løsninger, sier Nygård.

Venstre krever rask fremdrift

På spørsmål om det er aktuelt å få på plass en midlertidig løsning, viser han til Bane Nor.

– Jeg tror ikke det er helt enkelt å bygge en midlertidig jernbanebru, men vi skal holde døra åpen for ulike alternativer.

Venstres André Skjelstad krever at regjeringen sikrer rask fremdrift i gjenoppbyggingen av den kollapsede brua.

– Det er viktig både for gods- og persontrafikken på Dovrebanen. Samtidig må regjeringen komme opp med en god plan som sikrer passasjerene på Dovrebanen et godt tilbud til jernbanen er oppe og står igjen, sier Skjelstad.