TBM-kontrakten på Follobanen er ikke påvirket av Condotte-problemene. Men AGJV merker likevel at det er forvirring blant flere aktører som forveksler entreprenørene i prosjektet.

Follobane-TBM i rute: Condotte-forvekslinger har skapt kommunikasjonsutfordringer for Acciona Ghella

Acciona Ghella Joint Venture (AGJV), som har den desidert største kontrakten på Follobanen, har sendt ut informasjon til sine forbindelser om at de ikke må forveksles med den utkastede entreprenøren Condotte.

Samtidig som Condottes store økonomiske utfordringer har skapt trøbbel for Bane NOR på to av Follobanens totalentrepriser, baner tunnelboremaskinene seg vei mellom Oslo og Ski.

Her er det AGJV som har kontrakten på 8,7 milliarder kroner.

Line Fredriksen er kommunikasjonssjef i AGJV.

Men selv om arbeidene til det spansk-italienske samarbeidet AGJV ikke påvirkes av at Condotte ble kastet ut av prosjektet i januar, har problemene til Condotte likevel smittet over på TBM-entreprenøren i form av kommunikasjonsutfordringer med markedet.

Det bekrefter kommunikasjonssjef Line Fredriksen i AGJV overfor Byggeindustrien.

- Acciona Ghella Joint Venture har mottatt flere henvendelser, både fra underentreprenører, leverandører og andre, som forveksler oss med Condotte. Vi har derfor valgt å informere våre forbindelser om at AGJV er et eget norskregistrert selskap som er eid av de solide internasjonale selskapene Acciona og Ghella, sier Line Fredriksen til Byggeindustrien.

- Vi har også understreket at AGJV fortsetter sitt oppdrag med å bore tvillingtunneler i retning Oslo og Ski med utgangspunkt fra anleggsområdet på Åsland, og at denne delen av prosjekt går som planlagt, legger hun til.

Ifølge Bane NOR er nå snart 2/3 av tunnelen ferdig og Follobaneprosjektet totalt er 60 prosent ferdig.

Tunnelboringen totalt følger planlagt fremdrift i det som beskrives som et godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør.

- Vi er svært godt fornøyd med samarbeidet mellom Bane NOR og entreprenør AGJV, sier prosjektleder Anne Kathrine Kalager, som har ansvar for denne delen av Bane NORs prosjekt.

24.000 meter boret tunnel

Acciona Ghella, som har kontrakt for tunnelboring av mesteparten av den lange tunnelen, startet opp den første tunnelboremaskinen, Dronning Eufemia, i september 2016.

Når de fire maskinene snart passerer til sammen 24.000 meter boret tunnel, utgjør det rundt 66 prosent av TBM-tunnelens totale lengde.

18,5 km totalt bores med tunnelboremaskiner, mens 1,5 km produseres ved sprengning eller mekanisk bryting av fjellet i nordre del av det som blir Nordens hittil lengste jernbanetunnel.

- Det vil alltid være noen utfordringer i et stort TBM-prosjekt, med varierende grunnforhold, men Acciona Ghellas produksjon er stabil med god fremdrift. Tunneldrivingen som gjøres med de fire TBM’ene er ikke påvirket av situasjonen nær Oslo sentrum, der Bane NOR så seg nødt til å avbryte to kontrakter med entreprenørselskapet Condotte, opplyser Kalager.

Ser frem mot første gjennomslag

- TBM-ene er hardtarbeidende, og de graver seg gjennom fjellet på en imponerende måte. Første gjennomslag i nordlig retning mot Oslo forventes på ettersommeren/tidlig høst 2018, opplyser prosjektdirektør Fernando Vara i AGJV i melding til Byggeindustrien.

TBM’ en Dronning Eufemia har forsert nesten 7 kilometer, 77 prosent av veien til Oslo. Dronning Ellisiv følger kun 60 meter bak.

- De ligger begge godt an i forhold til planen, og det er nå spennende å se hvilken TBM som blir den første som kommer til Oslo. I øyeblikket synes Ellisiv å være i best form, og hun er nesten i ferd med å ta igjen Eufemia. Gjennomsnittlig fremdrift er 100 meter per uke per maskin, sier Fernando Vara.

God fart mot Ski

TBM’ene Anna fra Kloppa og Magda Flåtestad arbeider i god fart mot Ski. Disse to har gravet ut henholdsvis 5,2 og 5 kilometer med tunnel.

Det betyr at alle de fire TBM’ene har nådd den kontraktsfestede milepælen «fem kilometer drevet tunnel».

På Follobaneprosjektets anleggsområde på Åsland går produksjonen av segment-ringer i de tre fabrikken for fullt. Det er hittil produsert cirka15.400 ringer. Disse forer tunnelløpene så de blir vanntette. Totalt antall ringer som skal monteres i tunnelene, er rundt 20.236. Hver ring består av sju elementer. I tillegg til hver ring installeres det også et bunnelement, som utgjør kjørebanen i tunnelen.

Totalt skal det produseres nesten 161.000 elementer. Cirka 75 prosent av den totale segment-produksjonen er nå utført.