Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup StrandIllustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup StrandIllustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup StrandHer står tunnelboremaskinen Anna klar for å gnage seg mot Ski. Foto: Niclas Tourrenc

Snart to kilometer til mål for Follobanen

Hver av de to nordgående tunnelboremaskinene på Follobanen har nå boret over 6,8 kilometer. Hver enkelt maskin skal bore 9 kilometer tunnel og nærmer seg gjennomslag.

I perioden mars til mai vil de to nordgående maskinene passere under områdene Sørli og Holtet, skriver Bane NOR i en pressemelding.

De to tunnelboremaskinene som borer nordover i retning Oslo S befinner seg om lag 100 meter under bakken et lite stykke nord for Kastellet skole. Tunnelarbeidet vil, i mars, passere under området nær Sørli stasjon. Deretter fortsetter de i retning Holtet stasjon, og vil etter planen passere under dette området i mai. Gjennomsnittlig fremdrift er 100 meter i uken per maskin.

Senere i år vil tunnelboringen foregå under deler av Bekkelaget, før arbeidet avsluttes med gjennombrudd mot den sentrumsnære delen av tunnelen under Jomfrubråten. Dette skal etter planen skje i løpet av sensommer/tidlig høst.

Bane NOR som byggherre og entreprenøren AGJV, regner med at husstander som ligger nærmest tunneltraseen vil merke during når maskinene passerer under deres nabolag. Lyden vil være gradvis tiltagende ettersom tunnelboringen nærmer seg, for så å bli langsomt svakere når maskinene fjerner seg fra boligområdet. Dersom du har mulighet til det kan det være gunstig å sove noen netter på soverom i for eksempel 2. etg. Ta kontakt med oss dersom du opplever ulemper som følge av arbeidet, så kan vi se på tiltak som for eksempel alternativ overnatting.

For å sikre fremdriften og bli ferdig raskt som mulig under hvert nabolag, skal arbeidet med tunnelboring også pågå i de røde dagene i påsken. Det er kun tunnelboring som skal utføres i påsken, ikke sprengning av tverrforbindelser mellom to tunnelløpene.