Forbereder fransk folkefest for miljøet

Kjempemessen Pollutec Horizons går ikke av stabelen før i desember, men allerede er det grønne maskineriet godt i gang.

– Det er fire måneder til Pollutec Horizons åpner dørene, men allerede nå er det klart at den internasjonale mønstringen av miljøteknologi og bærekraftig utvikling vil overskride forventningene, melder messearrangørene til pressen.

Messen er den eneste av sitt slag i Europa dette året, og avholdes i den franske hovedstaden Paris 3. til 6. desember.

Arrangørene forventer 1.300 utstillere fra 33 land til messen, som vil omhandle blant annet avfallshåndtering, vann- og luftkvalitet, energieffektivisering, risikohåndtering, sosial ansvarlighet og etisk handel, med særlig vekt på forskning og utvikling.

– Det er ventet mer enn 150 lanseringer av ny teknologi og forskning i løpet av messen, både på standene til individuelle utstillere og på felles paviljonger, skrives det i pressemeldingen.

For første gang vil altså Pollutec Horizons 2013 også rette oppmerksomhet mot en bærekraftig utvikling på helsesektoren.