Bilfergen MF Suløy fra Fjord1 leder til kai hvis sjømannsorganisasjonene ikke blir enige med NHO sjøfart. Foto: Halvard Alvik / NTB
Bilfergen MF Suløy fra Fjord1 leder til kai hvis sjømannsorganisasjonene ikke blir enige med NHO sjøfart. Foto: Halvard Alvik / NTB

Forbered deg på fergekø – fare for storstreik fra lørdag

Fergesamband over hele landet blir rammet hvis sjømannsorganisasjonene ikke blir enige med NHO om årets lønnsoppgjøret. Fristen går ut natt til lørdag.

Det samlede streikeuttaket til de tre sjømannsorganisasjonene som nå er inne i sluttfasen av meklingen i årets hovedoppgjør, viser at fergesamband langs hele kysten, med unntak av Agder, blir rammet hvis det ikke blir enighet.

Oppgjøret omfatter lønns og arbeidsvilkår for maskinister, skipsførere og besetningen på ferger og i innenriksfart.

Naturlig nok er det kanskje at Vestlandet og de store E39-sambandene ligger an til å bli blir hardest rammet. Der blir elleve ferger rammet av streik, mens seks ferger blir berørt av en eventuell streik i Møre og Romsdal. Også sambandet Moss-Horten rammes.

Til sammen 33 ferger fra fem rederier kommer til å bli berørt av et første uttak hvis meklingen bryter sammen. Uttaket omfatter også passasjertrafikken mellom Aker brygge og Nesodden, og hurtigbåtruten mellom Tromsø og Harstad står i fare.

Til sammen 292 medlemmer i Det norske maskinistforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund står klare til å legge ned arbeidet fra arbeidstidens start lørdag morgen. Til sammen har organisasjonene varslet plassoppsigelse for 3156 medlemmer.

Meklingen startet torsdag formiddag. Fristen utløper ved midnatt natt til lørdag, men erfaringsmessig kan meklinger gå langt på overtid så lenge partene mener de fortsatt har noe å snakke om.