<p>De to første tunnelboremaskinene på Follobanen nærmer seg Oslo. Foto: Sindre Sverdrup Strand</p>Fernando Vara

Follobanen: To tunnelboremaskiner halvveis til Oslo

Follobaneprosjektets to første tunnelboremaskiner, Dronning Eufemia og Dronning Ellisiv, har nå boret seg halvveis til Oslo, det vil si drøyt 4,5 kilometer.

- Disse TBM’enes fremdrift er veldig god. Hvis de holder farten og fortsetter som i dag, vil første gjennomslag inntreffe før planlagt neste år, sier entreprenør AGJVs prosjektdirektør Fernando Vara i en pressemelding.

- Når vi er ferdig med boringen og har demontert maskinene, starter de jernbanetekniske installasjonsarbeidene. Nylig nådde vi også 50 prosent ferdig produksjon av alle betongelementene som produseres i de store fabrikkene på Åsland anleggsområde, legger han til.

I september 2016 begynte den første tunnelboremaskinen , Eufemia, sin ferd mot Oslo. Maskinen kalt Ellisiv, startet boringen mot Oslo i oktober, før de to maskinene oppkalt etter Anna fra Kloppa og Magda Flåtestad startet i retning Ski sent 2016. Hver maskin skal bore litt mer enn 9 km tunnel over en toårsperiode.

10.005 betongringer, som teller 80.040 elementer er produsert. En ring har sju betongelementer for å danne en sirkel som monteres av tunnelboremaskinene og gjør tunnelløpene vanntette. Totalt antall ringer vil være 20.010. Så langt er AGJV på plan. Hoveddelen av elementene er lagret på Åsland, men noen av dem er transportert til et eksternt lagringsområde, opplyser Fernando Vara.

- AGJV leverer på dette området som forventet slik at TBMene kan fortsette sin daglige ferd i henhold til det tidsløpet som er lagt. AGJV har med to av maskinene nådd en viktig milepæl for prosjektet og Eufemia og Ellisiv ligger foran tidsplanen. Vi er fornøyde med vårt arbeid og fremdrift så langt. Våre suksessfaktorer er en erfaren internasjonal organisasjon og en god struktur for gjennomføring og fremdrift, sier Vara i AGJV.

Hver av de fire TBMene er 150 meter lange, veier ca. 2400 tonn.

Follobaneprosjektet er det største infrastrukturprosjektet i Norge. AGJV bygger hoveddelen (18,5 km) av prosjektets tunnel på vegne av byggherre Bane Nor. Med en lengde på totalt 20 km blir dette Skandinavias lengste jernbanetunnel når prosjektet er ferdigstilt i slutten av 2021.