<p>Prosjektleder Katrine S. Erstad i Bane NOR, prosjektleder Torbjørn Tveit Bakketun i JV Skanska-Strabag og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen rett etter gjennomslag ved ny Ulriken tunnel.</p>Prosjektleder Katrine S. Erstad i Bane NOR og prosjektleder Torbjørn Tveit Bakketun i JV Skanska-Strabag.Foto: Skanska

Skanska og Strabag med TBM-gjennomslag i Ulriken

Med tusen gjester, naboer, jernbanefolk og andre interesserte som vitner, gnafset tunnelboremaskinen Ulrikke seg gjennom den siste meteren av nye Ulriken tunnelen.

En drøy time etter at JV Skanska-Strabag startet motorene inne i fjellet, løsnet de første småsteinene fra fjellveggen i Fløen til tonene fra «The Final Countdown». Barnehagebarn med rosa øreklokker telte ned, og en skog av mobiltelefoner steg fra den voksne delen av publikum. Enda tok det en time før hele veggen sprakk, og det ni meter høye borhodet kom til syne, skriver Bane NOR i en melding.

- Gratulerer! Vi gleder oss til de siste centimeterne. Store maskiner og flinke folk kan gjøre mye med norsk gråstein, slo samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fast. Han lovte mer arbeid til alle i gule jakker i årene som kommer.

Klart for tog i 2020
Nye Ulriken tunnel er den første jernbanetunnelen i Norge som er laget med tunnelboremaskin. Den er 7 688 meter lang, og 6 896 av dem har Ulrikke boret siden starten i Arna i januar 2016. Gjennomslaget er prosjektets største milepæl hittil, men mye arbeid gjenstår før det kan gå tog gjennom tunnelen.

- Neste skritt blir å sprenge 16 tverrpassasjer inn til den gamle tunnelen. Vi skal sikre tunnelen mot vann og frost, støpe betongsåle og legge kanaler for ledninger og kabler. Deretter begynner det jernbanetekniske arbeidet: skinner, kontaktledning og signalanlegg, forteller prosjektleder Katrine Erstad i Bane NOR. Etter planen skal det første toget kjøre gjennom tunnelen i 2020.

Dobbelt så mange tog
- Dette er en gledens dag for oss i Bane NOR. Dagens tunnel fra 1964 er en flaskehals, og med den nye tunnelen får vi doblet kapasiteten. Det vil gi både passasjerer og godstrafikk mye bedre vilkår, sa utbyggingsdirektør Helga Nes. Hun takket spesielt naboene som har klaget lite på duringen fra Ulrikke i anleggsperioden.

Ulrikkes gudmor, byråd for byutvikling i Bergen Anna Elisa Tryti, mente tunnelarbeidernes skytshelgen Sankta Barbara måtte ha hatt en hånd med i prosjektet.

- Dette er første skritt mot en modernisert Vossebane. Jernbane er god samfunns- og klimapolitikk, sa hun, og føyde til 2017 på listen over viktige årstall for Bergensbanen.