– Folk flest er positive til bergindustrien

Respons analyse har på oppdrag fra Norsk Bergindustri gjennomført en spørreundersøkelse for å avdekke kjennskap og holdninger til bergindustrien i Norge.

– Undersøkelsen viser at folk flest er positive til bergindustrien, fastslår generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri, i en pressemelding.

– Nær to av tre svarer bekreftende på at mineraler er viktig for de produktene vi bruker i hverdagen. Videre er det hyggelig å konstatere at mange ønsker at lokale og sentrale myndigheter tilrettelegger for økt utvinning av mineraler og metaller i Norge. Spesielt oppleves det som viktig at det benyttes norsk naturstein i bygninger, fortsetter Hall.

Liten kjennskap til bærekraftsarbeid

Samtidig er det klart at Norsk Bergindustri har en jobb å gjøre når det gjelder å øke kunnskapen rundt mineralenes rolle i det grønne skiftet. Det samme gjelder bergindustriens påvirkning på det ytre miljø (jord, vann og luft), står det i meldingen.

– Per i dag er det lav kjennskap til at det jobbes med bærekraft i bergindustrien. Undersøkelsen viser at nær halvparten av de spurte ikke har noen oppfatning av bærekraftsarbeidet. Dette er for så vidt ikke så overraskende, sier Hall.

Bærekraftsvertktøy

Norsk Bergindustri står nå i startgropen for å implementere bærekraftsverktøyet Towards Sustainable Mining (TSM) i Norge .

– Dette verktøyet vil gjøre det lettere å måle og kommunisere miljøprestasjoner fremover, og vi forventer at dette over tid vil øke kunnskapen om bærekraftsarbeidet i bergindustrien , kommenterer Hall.

Sjødeponi

Når det gjelder bruken av sjødeponi, svarer nær syv av ti at de kjenner til eller har hørt om interessekonflikten rundt bruk av dette. Over halvparten svarer at de ikke støtter bruken av sjødeponi i dag, skriver Norsk Bergindustri i meldingen.

– Samtidig er det verdt å merke seg er at flere enn to av tre kan tenkes å skifte mening dersom forsking/tester viser at det er det beste alternativet og at det ikke påvirker havmiljøet permanent. Dette er viktig kunnskap å ta med seg i kommunikasjonsarbeidet videre, avslutter Hall.