Generalsekretær Anita Hall i Norsk Bergindustri mener innføringen av TSM vil styrke bærekraftsarbeidet i mineralnæringen, og hun tror samarbeidet med referansegruppen blir viktig for å bedre dialogen med ulike lokalsamfunn og interessegrupper. Knut Sjølvold er hentet inn fra Stema Rådgvining for å lede referansegruppen som består av medlemmer fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, miljøvern, urbefolkning, lokalsamfunn og næringsliv.

Mineralnæringen er en omstridt nabo mange steder - nå blir interessegrupper tatt inn i miljøarbeidet

Et nytt bærekraftsvertkøy importert fra Canada skal styrke miljøarbeidet i mineralindustrien og sørge for bedre kommunikasjon med lokalsamfunn og sentrale interessegrupper.

I mars i år inngikk bransjeforeningen Norsk Bergindustri en avtale med den gruveorganisasjonen Mining Association of Canada om å ta i bruk systemet «TSM – Towards Sustainable Mining».

TSM er et verktøy og rapporteringssystem for å måle og synliggjøre bærekraftsarbeidet som blir gjort i bergindustrien. Det skal også bidra til bedre dialog mellom bransje og interessegrupper gjennom en egen referansegruppe.

Tirsdag hadde Norsk Bergindustri samlet bransjen, den nyetablerte referansegruppen og myndigheter til offisiell oppstart av TSM-arbeidet i Norge.

Referansegruppen, som skal være et rådgivende organ for bærekraftsordningen, består av 11 medlemmer fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, akadmia, finans, lokalsamfunn, miljøvern, urbefolkning, samisk lokalsamfunn og annen industri.

– Dagen i dag er en viktig milepæl for oss. Vi mener det er viktig at bergindustrien har et felles rammeverk der alle bedrifter rapporterer på de samme kriteriene og måler seg opp mot de samme kravene. Det kan være med å styrke både bærekraftsarbeidet og omdømmet til næringen. Det vil også gi mer transparens, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Hall til Byggeindudstrien.

Skal involvere lokalsamfunn og sårbare grupper

Alle resultater fra TSM skal publiseres og vil være offentlig tilgjengelig for alle som har interesse for bærekraftsarbeidet til den norske bergindustrien.

Men minst like viktig blir det at dialogen mellom den ofte omstridte næringen og ulike interessegrupper styrkes.

– En sentral del av TSM er å involvere lokalsamfunnet og de gruppene som næringen har rundt seg – enten det er ansatte, urbefolkning eller andre som berøres av vår virksomhet. Vi ser for oss et godt samarbeid og mange gode diskusjoner i referansegruppen, sier Hall.

Hun understreker at referansegruppen skal være så nøytral og uavhengig som mulig av Norsk Bergindustri, og den blir derfor ledet av den eksterne konsulenten Knut Sjølvold fra Stema Rådgvining.

20 år i Canada

Dan Bristow fra den canadiske amabassaden fortalte om erfaringer fra Canada.

Bærekraftsverktøyet TSM har allerede vært i bruk i 20 år i Canada, og erfaringene har ifølge både myndigheter og bransjen vært gode.

– TSM har vært i konstant utvikling og den har hevet standarden på det sosiale arbeidet og miljøarbeidet i gruveindustrien i Canada flere hakk, sa Dan Bristow fra Canadas ambassade under markeringen.

– Vi er stolt over å ha fått på plass en ordning som vi mener er gobal best practice og som bør deles med resten av verden. Norge er det åttende landet som tar i bruk ordningen, så vi er på god vei, la Bristow til.

Viktig arbeid, mener regjeringen

Statssekretær i Næringsdepartemetnet Lucie Katrine Sunde-Eidem (V).

Norske myndigheter har gjennom Næringsdepartementet og Direktoratet for mineralforvaltning, sammen med bransjen selv, vært en pådriver for å få innført TSM i Norge.

Statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem (V) er glad for at ordningen nå begynner å ta form her i landet.

– Folk flest tenker ikke på at vi treng store mengder mineraler for å leve våre moderne liv og at norsk mineralnæring kan bidra til å dekke store deler av Europas behov, sa Lucie Katrine Sunde-Eidem (V).

– Satmtidig er det umulig å hente ut mineralske råstoff uten noen form for belastning. Men vi må gjøre den belastningen så liten som mulig. Belasntningen må oppfattes av samfunnet som rimelig sett opp mot samfunnsnytte, arbeidsplasser og den verdiskapningen som denne bransjen legger til rette for. Derfor er det viktig at bransjen hele tiden jobber for å jobbe de negative effektene, og øker forståelsen for denne næringens viktige bidrag til samfunnet. Derfor er så viktig at bergindustrien innfører denne ordningen i Norge, sa Sunde-Eidem.

Fullt ut implementert om tre-fire år

I første omgang er TSM-ordningen rettet mot gruvedelen av den norsk bergindustrien, og det vil være et krav fra Norsk Bergindustri at de rundt 20 medlemmene fra mineralnæringen er med på ordningen.

Flere av Norsk Bergindustris medlemmer som har gruvedrift er allerede i ferd med ta systemet i bruk, og bransjeforeningen regner med det vil ta tre-fire år før ordningen er fullt ut implementert.